yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Гроші та кредит

ВСТУП

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ  ГРОШЕЙ

1.2 Класифікація форм грошей

1.2.4 Валюта

1.2.5 Роль держави у творенні грошей

1.3. Сутність грошей

1.4. Функції грошей

Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ I ГРОШОВА МАСА

2.2. Структура грошової маси

2.3. Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу

2.4. Механізм зміни маси грошей в обороті.

Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

3.2. Попит на гроші

Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

4.2. Види грошових систем та  їх еволюція

Тема  5.  ІНФЛЯЦІЯ

5.2. Антиінфляційні заходи

5.3. Індекси вимірювання інфляції

Тема 6. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНИЙ РИНОК

6.2. Валютний ринок

6 .3. Валютне регулювання

Тема 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ ТА СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

7.2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей

7.3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

7.4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

7.5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей

Тема 8. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ

8.3. Теоретичні концепції кредиту

8.4. Функції та види кредиту

Тема 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

9.2. Види фінансових посередників

9.3. Банки і банківська система

Тема 10.  ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

--- 10.1. Організація Центрального банку

--- 10.2. Функції Центрального банку

Тема 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

11.2. Фінансова стійкість комерційних банків

11.3. Види послуг комерційних банків

Тема 12. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ГРОШЕЙ ТА КАПІТАЛІВ

12.2. Види міжнародної кредитної співпраці

12.3. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1