yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Хімія->Содержание

Хімія

Роль хімії у розв’язанні технологічних аспектів виробництва

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ПЛЕНОЧНО-ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ ПИГМЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗМОЖНОГО ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КОНСЕРВАНТІВ ТА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ

Синтез речовини – представника класу гідразонів з потенціальною біологічною активністю

Біометал Ферум

Прикладна екологія, охорона навколишнього середовища та ресурсозбереження

ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ из ФОСФОГИПСА ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ОТХОДОВ ПЕНОСТЕКЛА

ПОВЕДІНКА ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА З АГРЕСИВНОЮ РЕАКЦІЄЮ СЕРЕДОВИЩА ВІДНОСНО ҐРУНТОВИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ЛІТОСФЕРИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ

Забруднення фосфатами води річки Шостка

Безфосфатні пральні порошки – вклад в екологію водойм

Поширення каштанової мінуючої молі в м. Шостка та методи боротьби з нею

ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Поняття про радіонукліди, дослідження їх вмісту в продуктах харчування.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ В КЛАСІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ.

Вплив будівельних і оздоблювальних матеріалів на здоров'я людини

Дослідження складу відходів фосфогіпсу з метою переробки та вторинного використання

Методика утилізації сміття с користю для екології и людини

Використання Пасивного Сонячного Нагрівача

Види альтернативного палива. Можливості та перспективи виробництва в Україні

Фундаментальні та прикладні питання сучасної фізики

ДОСЛІДЖЕННЯ часової та температурної СТАБІЛЬНОСТІ ГМО ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Сo ТА Cu

Моделювання експлуатаційних характеристик Сонячних елементів на базі напівпровідникових сполук II-VI та з'єднань на основі молібдену

Тензорезистивні Властивості ПЛівкових систем на основі ni та ag

Математичні методи в природничих науках

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

Автоматизація та сучасні комп’ютерні технології

Лабораторний комплекс дослідження регулювання температури на основі емулятора печі еп10 і регулятору овен трм210

ПЕРСПЕКТИВНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Використання комп'ютерних можливостей і інтернет технологій у викладацькій діяльності

іСКРОБЕЗПЕЧНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Навчальний додаток з перевірки знань

 

1