yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Хімія->Содержание

Хімія

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

Поняття про хімічний потенціал

На основі      взаємозв¢язку       між   термодинамічними

Константа хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми  хімічної реакції

5.4 хімічна рівновага у гетерогенних системах

фазові переходи і фазова рівновага

6.1 фазові переходи першого та

6.3 термодинамічна умова фазової рівноваги. Правило фаз

фазова рівновага в одно- та двохкомпонентних системах

7.2 двокомпонентні системи. поняття про фізико-хімічний аналіз

7.3 діаграми стану найпростіших систем

7.3.2 Сиситеми з конгруентно плавкою хімічною сполукою

7.3.3 Системи з інконгруентно плавкою хімічною сполукою

7.3.4 Системи з твердими розчинами

7.3.5 Система з обмеженою розчинністю у рідкій фазі

розчини неелектролітів

--- 8.1 Закон рауля і відхилення від нього

!-!          Склад розчину, Х2                                          

!-! Рисунок 8.1 – Ілюстрація зако-      

8.2 Діаграми станів. Перегонка рідин

8.3 кріоскопія і ебуліоскопія

8.4 розчинність газів у рідинах

список литературы

 

1