yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->(11 серпня 1792 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

(11 серпня 1792 р.)

(Витяги)

Національні збори з метою найшвидшого скликання Конвенту закли­кають усіх громадян в ім'я свободи, рівності і врятування батьківщини вва­жати на такі правила:

374

2.Поділ французів на активних і пасивних громадян знищується; бра­ти участь у виборах може кожен француз, який досяг 21 року, який прожи­ває на одному місці протягом року і живе на свої доходи або на свій заро­біток, при умові, що він не належить до складу домашньої прислуги...

3.Для того щоб бути обраним до числа депутатів або виборців, треба досягнути 25-річного віку і задовольняти вимогам попередньої статті.

Нова історія в документах і матеріалах / За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск 1. —К, 1935. С 168.

Декрет Законодавчих зборів

про феодальні повинності

(25 серпня 1792 р.)

(Витяги)

Національні збори, беручи до уваги, що феодальний режим знищений, але що, не зважаючи на це, його наслідки продовжують існувати і що необ­хідно спішно знищити на французькій території ці уламки кріпосної залеж­ності, які обтяжують земельні володіння і зменшують їх цінність, постанов­ляють:

1.Всі наслідки, які випливають з положень «немає землі без сеньйо­ра», з черезсмужності володінь, із статутів, звичаїв і правил як загального, так і приватного характеру, щільно зв'язаних з феодалізмом, скасовуються.

2.Всяка земельна власність вважається вільною від усяких прав, як феодальних, так і чиншових, до того часу, поки особи, які претендують на означені права, не доведуть протилежного в нижчевстановленому порядку.

3.Всі акти про звільнення від права мертвої руки, засновані на земель­них або змішаних правах, і всі акти, їм рівнозначні, скасовуються й анулю­ються. Всі встановлені цими актами платежі, десятини й інші зобов'язання, зв'язані з правом мертвої руки, скасовуються без всякого відшкодування.

5. Всі взагалі сеньоріальні права, як феодальні, так і чиншові, збереже­ні в силі попередніми законами або оголошені ними за підлягаючі викупові, які б не були їх суть і найменування... а рівно і всі платежі, виплати натурою і інші зобов'язання, які випливають з цих прав, скасовуються без всякого відшкодовання, якщо тільки не буде доведено, що вони мають своїм джере­лом вчинений раніше продаж нерухомого майна.

8. Права, доведені в порядку, приписаному ст. 5 і 7 даного декрету, підлягають викупові...

10. Недоїмки по скасованих без відшкодування правах, навіть ті, які повинні були бути внесені в силу судових рішень, договорів або угод, не

375

підлягають стяганню; але платежі, вже зроблені, згідно з попередніми зако­нами, не можна вимагати назад...

17. Цей декрет не поширюється на ренти, платежі й інші повинності, які не зв'язані з феодальними правами і які підлягають виплаті приватними особами приватним же особам, які не є сеньйорами і власниками ленів.

Нова історія в документах і матеріалах /За ред. М. М. Лукіиа і В. М. Даліна. Випуск І. К., 1935. — С 168—169.

 

104