yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Декрет про культ Верховної істоти (7 травня 1794 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Декрет про культ Верховної істоти (7 травня 1794 р.)

(Витяги)

1. Французький народ визнає Верховну істоту і безсмертя душі.

2. Він визнає, що культом, гідним Верховної істоти, є виконання лю­диною своїх громадських обов'язків.

 

4.Для нагадування людині про ідею божества і його величі встанов­люються особливі свята.

5.їхні назви повинні бути зв'язані з достопам'ятними подіями нашої революції, з найдорожчими і корисними для людини доброчинностями І з найвищими благодіяннями природи.

6.Республіка буде щороку святкувати дні 14 липня 1789 р., 10 серпня 1792 р., 21 січня 1793 р. і 31 травня 1793 р.

7.У дні декад вона влаштовуватиме такі свята, присвячені: Верховній істоті і Природі. — Всьому людському родові. — Мученикам свободи. — Свободі і рівності. — Республіці. — Свободі всього світу. — Любові до ба­тьківщини. — Ненависті до тиранів і зрадників. — Істині. — Справедливос­ті. — Скромності. — Славі і Безсмертю. —Дружбі. — Простоті звичаїв. — Щиросердності. — Героїзмові. — Безкорисливості. — Стоїцизмові. — Лю­бові. — Подружній вірності. — Батьківській любові. — Материнській ніж­ності. — Синовній шанобливості. — Дитинству. — Юності. — Мужньому вікові. — Старості. — Нещастю. — Землеробству. — Промисловості. — Предкам. — Потомству. — Щастю.

 

11.Свобода культів зберігається згідно з декретом 18 фримера.

12.Всяке зборище, яке зв'язане з аристократизмом і порушує громад­ський лад, буде розігнане.

13.У разі заворушень, які виникли на грунті будь-якого культу, бу­дуть покарані по всій суворості законів усі ті, хто викликав їх своїми фанта­стичними проповідями або наклепницькими випадами, а також і ті, хто ви­кликав ці заколоти несправедливими і безпричинними насильницькими за­ходами.

396

15. 20 преріаля буде влаштовано свято в честь Верховної істоти.

Нова історія в документах і матеріалах / За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліпа. Випуск І. —К, 1935. — С 218.

Декрет Конвенту

про реквізицію сільськогосподарських робітників

(ЗО травня 1794 р.)

(Витяги)

... Всі громадяни і громадянки, звичайно зайняті роботою по збиранню врожаю, як ті, що живуть на селі, так і ті, що оселилися в місті, реквізуються для збирання майбутнього врожаю.

2.Заробітна плата громадян, зайнятих цією роботою, фіксується вста­новленою владою.

3.Всяка відмова підкоритися реквізиції, встановленій статтею 1, всяка коаліція, яка має на меті кинути ці роботи, припинити їх або вимагати сва­вільно встановлених цін, переслідуються і караються як злочини контррево­люційного характеру.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. — К, 1935. — С 216.

Декрет Конвенту про реорганізацію

Революційного трибуналу

(10 червня 1794 р.)

(Витяги)

... Революційний трибунал засновується для покарання ворогів народу.

5.Ворогами народу є ті, хто заміряється силою або хитрощами на гро­мадську свободу.

6.Оголошуються також ворогами народу: особи, які закликають до відновлення королівської влади, заміряються принизити або розпустити На­ціональний конвент і революційний республіканський уряд, центром якого він є; ті, хто зраджує республіку, командуючи фортецями й арміями або за­ймаючи будь-яку іншу військову посаду, а також ті, хто підтримує зносини з ворогами республіки і працює над тим, щоб викликати недостачу в поста­чанні та обслуговуванні армії; ті, хто намагається утруднити приставку про­довольства в Париж або викликати голод у республіці; ті, хто сприяє замис-

397

лам ворогів Франції тим, що допомагає переховуванню і безкарності змов­ників і аристократії або переслідує та ширить наклепи на патріотів, або завдає шкоди народним представникам, або перекручує революційні прин­ципи, закони і заходи уряду шляхом брехливих і віроломних вчинків; ті, хто обдурює народ або народних представників, сподіваючись примусити їх до вчинків, які суперечать інтересам свободи; ті, хто намагається викликати в народі розпач, для того, щоб допомогти замислам тиранів, які об'єдналися проти республіки; ті, хто поширює брехливі відомості з метою викликати в народі розбрат або ворожнечу; ті, хто намагається ввести народ в обман і за­важає його освіті; хто псує звичаї і розбещує громадську свідомість, хто охолоджує енергію і чистоту революційних і республіканських принципів або загаює їх розвиток своїми контрреволюційними або непристойними статтями або будь-якими іншими хитрощами. Ворогами народу є також не­сумлінні постачальники, які утруднюють рятування республіки, і всі марно­тратники суспільного добра, крім тих, які вже включені в розпорядження за­кону 7 фримера; ті, хто, займаючи громадські посади, зловживають своїми повноваженнями і служать ворогам революції, утискуючи патріотів та при­гноблюючи народ. Нарешті, ворогами народу є всі ті, хто визначений в по­передніх законах, які говорять про покарання змовників і контрреволюціо­нерів, і хто будь-якими засобами і під яким би то ні було приводом завдає шкоди свободі, єдності, безпеці республіки або працює над тим, щоб пере­шкодити її зміцненню.

7.Карою за злочини, які підлягають віданню Революційного трибуна­лу, — є смерть.

8.Доказом, необхідним для ухвалення вироків над ворогами народу, є всякий речовий або моральний доказ в словесній або писаній формі, який може служити достатньою підставою для всякого справедливого, розумно­го громадянина; єдиним керівництвом для ухвалення вироку повинна бути совість присяжних, пройнятих любов'ю до батьківщини; їх метою є торжест­во республіки і загибель її ворогів; формами судівництва є ті прості спосо­би, які підказуються присяжним їх здоровим розумом для виявлення істини за встановленими законом правилами.

16. Як оборонців для оклеветаних патріотів закон дає присяжних-па-тріотів; а змовникам закон не дає ніяких оборонців.

Надзвичайний Карний Трибунал, реорганізований в Революційний трибунал, був створений 10 березня 1793 р.

Нова історія в документах і матеріалах / За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. ~К., 1935. С 189—190.

398

 

128