yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Органічний сенатус-консульт (18 травня 1804 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Органічний сенатус-консульт (18 травня 1804 р.)

(Витяги)

Роздл I

Ст. 1. Управлшня республкою доручаеться імператорові, який приймає титул імператора французів.

Правосуддя здійснюється ім'ям iмпepaтopa призначуваними ним служ-бовими особами.

Ст. 2. Наполеон Бонапарт, нинішній перший консул республіки, є ім­ператором французів.

Роздл II Ст. 3. імператорський сан передається спадково по нисхідній лінії кровному i законному потомству Наполеона Бонапарта по чоловічій лінії в порядку первородства, з постійним виключенням жінок i їx потомства...

Роздл VII

Ст. 52. Протягом двох років, які йдуть після вступу на престол або до-сягнення повноліття, iмпepaтоp у супроводі вищих сановників iмпepiї, мінiстрів, вищих службових oci6 iмпepiї приносить на Євангелії присягу французькому народові...

Ст. 55. Присяга iмпepaтopa полягае в таких словах:

«Клянусь підтримувати цілість території республіки; поважати i зму­шувати інших поважати закони конкордату i свободи культів; поважати i змушувати інших поважати рівність у правах, політичну i громадянську свободу, безповоротність продажу національних маєтків; не накладати ніяких податків i не стягати ніяких оплат, як тільки в силу закону; підтримува-

440

ти інститут почесного легіону, правити, маючи на увазі єдино тільки інтереси, щастя i славу французького народу».

Нова icmopin в документах і матергалах / За ред. М. М. Лукша г В. М.Далша. ВыпускI. —К, 1935. — С. 263—264.

Торговий кодекс (1807 р.)

(Витяги)

КНИГА I. О ТОРГОВЛЕ ВООБЩЕ

Титул I. Купцы Ст. 1. Купцы это лица, профессией которых является совершение тор­говых сделок.

Ст. 4. Жена не может заниматься торговлей без согласия мужа.

Титул III. Товарищество

Ст. 18. Договор товарищества регулируется гражданским правом, спе­циальными законами относительно коммерции и соглашением сторон.

Ст. 19. Закон признает три вида торговых товариществ:

товарищество под общим названием,

коммандитное товарищество,

анонимное товарищество1.

Ст. 34. Капитал анонимного товарищества делится на акции...

Ст. 37. Анонимное товарищество не может существовать без разреше­ния властей и без одобрения или акта, которым оно учреждено...

Ст. 39. Товарищество под общим названием и коммандитное могут быть учреждены обнародованным документом или частным письменным соглашением...

Ст. 40. Анонимные товарищества не могут быть образованы иначе как документом, доступным для всеобщего обозрения.

Этим термином обозначается акционерное общество.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. проф. 3. М. Черниловского. М., 1973. С. 289—290.

441

 

142