yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Прокламація до населення Парижа (24 лютого 1848 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Прокламація до населення Парижа (24 лютого 1848 р.)

Громадяни Парижа!

Король зрікся престолу на користь графа Паризького, залишаючи гер­цогиню Орлеанську регентшею. Повна амністія. Розпуск палати. Звернення до країни.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. ~К., 1935. — С 393.

Прокламація Тимчасового уряду

французькому народові

(24 лютого 1848 р.)

Ретроградний і олігархічний уряд повалений героїзмом народу Пари­жа. Цей уряд втік, залишивши за собой кривавий слід, який не дозволить Йо­му ніколи повернутися.

Кров народу текла, як у липні. Але цього разу великодушний народ не буде обдурений. Він завоював національний і народний уряд, який відпо­відає лрава.м, успіхам і бажанню великого і благородного народу. Тимчасо­вий уряд, який щойно створений і дістав схвалення народу та депутатів де­партаментів, на засіданні 24 лютого уповноважений забезпечити і організу­вати в даний момент народну перемогу.

Він складається з громадян: Дюпона (з Ер1), Ламартіна, Крєм'є, Араго (члена Інституту), Ледрю-Роллена, Гарньє-Пажеса, Марі.

Уряд має секретарями: Армана Марра, Луї Блана, Фердінанда Флоко-на і Альбера, робітника...

Французи! Покажіть усьому світові приклад, даний Парижем Франції. Приготуйтесь, спираючись на порядок і віру в себе, до прийняття великих установ, створити які ви закликані.

Тимчасовий уряд хоче республіки, але затвердженої народом, який не­гайно буде опитаний про остаточну форму національного уряду, яка підля­гає встановленню верховною владою народу.

Єдність нації, яка складається віднині з усіх класів громадян, що в неї входять; самоуправління націй: свобода, рівність і братерство як принципи;

468

 

народ як девіз і лозунг — от той демократичний уряд, який Франція мусить собі забезпечити і який наші зусилля зуміють за нею затвердити!

(Підписи)

Ер — департамент у Франції.

Нова історія в документах і матеріалах / За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск!. — К, 1935. С 393—394.

Проголошення республіки (25 лютого 1848 р.)

Французька республіка!

Тимчасовий уряд республіки пропонує громадянам Парижа не вірити чуткам, які поширюють зломисні люди. Республіка проголошена.

Члени тимчасового уряду: Дюпон, Пажес, мер Парижа, Луї'Блан, секретар 25 лютого 1848 р.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. —К., 1935. — С 394.

Декрет Тимчасового уряду

про створення рухомої гвардії

(25 лютого 1848 р.)

Тимчасовий уряд постановляє:

Негайно навербувати в Парижі 24 батальйони рухомої національної гвардії (§апіе тоЬіІе).

Вербування починається сьогодні, з півдня, в дванадцяти районних меріях, де і буде місце перебування батальйонів.

Ці національні гвардійці одержать утримання в 1 фр. 50 сант. на день, будуть обмундировані і озброєні коштом батьківщини.

Військовому міністрові доручається погодити питання з головцим командуванням національної гвардії департаменту Сени про організацію, швидке навчання і озброєння зазначених батальйонів.

Ламартін

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. —К, 1935. — С 394.

469

Декрет Тимчасового уряду про право на працю (25 лютого 1848 р.)

Французька республіка

Париж, 25 лютого 1848 р. Уряд Французької республіки зобов'язується гарантувати робітникові його існування працею, він зобов'язується забезпечити роботу для всіх гро­мадян.

Він визнає за робітниками право об'єднуватися в спілки для користу­вання законними плодами своєї праці.

Тимчасовий уряд передає робітникам належний їм мільйон, який буде знятий з цивільного листа.

Гарньє-Пажес, мер Парижа ЛуїБлан, член тимчасового уряду

Нова історія є документах і матеріалах / За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. —К, 1935. — С 397.

Декрет Тимчасового уряду

про національний прапор Франції

(26 лютого 1848 р.)

Тимчасовий уряд оголошує, що національним прапором є трикольоро­вий прапор, кольори якого будуть відновлені в порядку, прийнятому фран­цузькою республікою. На цьому прапорі написані слова: «Французька рес­публіка, свобода, рівність і братерство», три слова, що віддають найглиб­ший сенс демократичних учень, символом яких є цей прапор, кольори якого в той же час відбивають безперервність республіканських традицій.

Як емблему об'єднання і на знак вдячної пам'яті про останній акт ре­волюції члени тимчасового уряду і інші представники влади носитимуть червону розетку, яка також буде прикріплена до держака прапора.

Члени тимчасового уряду:

Дюпон, Ламартін, Араго, Гарньє-Пажес,

Марі, Ледрю-Роллен, Крем'є, ЛуїБлан,

Марра, Флокон, Альбер (робітник)

Нова історія в документах і матеріалах /За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. —К., 1935. — С 395.

470

Декрет про скасування здачі роботи

з торгів і скорочення робочого часу

(2 березня 1848 р.)

Французька республіка Тимчасовий уряд Свобода, рівність, братерство! На доповідь урядової комісії по праці. Беручи до уваги, —

що надмірно тривала фізична праця не тільки руйнує здоров'я робіт­ника, але крім того, заважаючи йому розвивати розумові здатності, прини­жує його людську гідність;

що експлуатація робітників з боку так званих підрядників, які взяли роботи підрядно з торгів, є по суті несправедливою, виснажливою і супереч­ною принципові братерства, —

тимчасовий уряд республіки постановляє:

1.         Зменшити існуючий робочий день на одну годину. Таким чином у Парижі, де робочий день дорівнює одинадцяти годинам, він зводиться до десяти, а в провінції, де робочий день дорівнює дванадцяти годинам, він зводиться до одинадцяти.

2.         Знищити експлуатацію робітників з боку підрядників. Розуміється, робітничі асоціації, метою яких зовсім не є експлуатація

одних робітників іншими, не можуть розглядатись як підрядники.

Члени тимчасового уряду (підписи)

Париж, 2 березня 1848 р.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. ~К, 1935. С 397.

 

148