yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 2. Стародавня Греція

Їсторія держави і права зарубжних країн

§ 2. Стародавня Греція

 

А. Суспільно-політичний лад Спарти

 

Плутарх про законодавство Лікурга

 

З численних нововведень Лікурга1 найпершим і найважливішим було створення ради геронтів (старійшин)2, яка, за словами Платона, будучи поставлена поряд з владою царів, що набрала яскравого характеру сваволі, і діставши рівне з нею право голосу, найбільше сприяла врятуванню держа­ви і мудрості управління. Справді, державне управління, не маючи міцності і схиляючись то в бік царів для встановлення тиранії, то в бік народу для то­ржества демократії, після того як посередині між цими крайностями була поставлена опора у вигляді влади старійшин, здобуло рівновагу і дуже міц­ний устрій, тому що завжди 28 геронтів. приєднавшись до парів, мали мож­ливість протистати демократи, а з другого боку могли підтримати народ, щоб не допустити тиранії.

Лікург виявив стільки піклування про цю раду геронтів, що навіть приніс пророкування оракула про неї з Дельф, яке називають ретрою [тобто усною постановою]. Ця ретра говорить так: «Нехай той, хто спорудив святи­лище Зевсові Сіпланійському і Афіш Сілланійській3, хто встановив філи4 і оби5, хто утворив раду тридцятьох геронтів, включаючи архагетів6 , час від часу скликає апелу між Бабікою і Кнакіоном7 , нехай там вносять пропозиції і відхиляють їх, а влада і сила нехай буде у народу». В цій ретрі «встановити філи і оби значить поділити народ і розподілити його на такі частини, з яких одні він назвав філами, а другі обами: архагетами названі царі, апелою озна­чено народні збори; таким чином самий задум і причину державної перебу­дови Лікург приписав піфійському оракулові. Бабіку...8 і Кнакіон тепер на­зивають Енунтом. Арістотель говорить, що Кнакіон — ріка, а Бабіка — міст. Саме на цьому місці спартанці скликали народні збори, причому там не бу­ло ні галереї, ніякої іншої прикраси. Лікург думав, що все таке не сприятиме ухваленню хороших рішень, швидше шкодитиме справі, наводячи зібраних на багатомовність і породжуючи в пустих умах гордовитий настрій, оскіль­ки люди, що прийдуть на народні збори, надто задивлятимуться на статуї або кар тини, наче на театральну сцену, або на розкішно оброблену-покрівлю будинку ради. Коли народ збирався, нікому з інших не дозволялося вислов­лювати свою думку, але думку, ухвалену геронтами або царями, народ мав право відхилити. Проте пізніше, коли більшість в народних зборах почала змінювати і насильно перекручувати думки геронтів або царів, викидаючищо-небудь або що-нсбудь додаючи, тоді царі Полідор і Феопомп9 вписали в ретру такі слова: «А коли народ обере кривий шлях, то нехай старійшини і ар-хагети противляться цьому», тобто не затверджують [народної думки], а вза­галі усувають і розпускають народ, оскільки він змінює і перекручує рішення ради не на краще. Вони переконали весь поліс, що так велить сам бог.

 

1 Лікург — легендарний законодавець, якому приписувалося укладення із спартанською общиною договору— ретри, яка визначала соціально-політичний устрій Спарти.

2Рада старійшин (герусія) складалася з ЗО членів: 23 геронтів і 2 царів.

3Можливо, за іншим читанням, еллінські.

4 Всього було 3 родових філи (племені).

5Крім родових поділів, Лаконія була поділена на 5 територіальних об.

6Ця назва у відношенні до царів ніде більше не зустрічається.

7Бабіка — можливо, міст через ріку Єврот; Кнакіон — можливо, струмок, що впадав в Єврот.В класичні часи про ці назви місцевості нічого точного не знали. Можна гадати, що йдеться про місцевість в районі міста Спарти.

8Пропуск в тексті.

9В середині VIII ст. до н. е.

 

Хрестоматія з історії стародавнього світу /За ред. академіка В. В. Струве. — Том II. — К., 1954. — С. 88—89.

 

 

14