yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->(31 травня 1850 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

(31 травня 1850 р.)

(Витяги)

Ім'ям французького народу!

Національні збори в терміновому порядку ухвалили такий закон:

Ст. 1. У найближчі ЗО днів з дня опублікування даного закону кожним мером комуни, спільно з двома делегатами, які постійно проживають у кан­тоні і вказані мировим суддею, буде складений список виборців...

Ст. 2. Список цей включатиме в алфавітному порядку... усіх французів старших за 21 рік, які мають право користуватися своїми громадянськими і політичними правами, які тепер мають перебування в кантоні і проживають у комуні або кантоні не менш як три роки...

Ст. 3. Строк проживання виборця буде встановлений на підставі:

1) списку особистого оподаткування або списку осіб, які вносять нату­ральний шляховий збір;

2)декларації батьків і матерів... та інших родичів, які проживають в даному місці понад три роки;

480

 

3) декларації підприємців і хазяїв відносно тих осіб, які перебуваю на послузі або постійно працюють у них, у тому випадку, якщо ці осо( проживають у будинку хазяїна або в приміщенні, призначеному для виробництва...

Ст. 8. Не будуть внесені в виборчі списки і не можуть бути обраними... особи, засуджені за заподіяння шкоди громадській і релігійній мора та добрим звичаям, а також засуджені за підрив принципу власності і пр; сім'ї.

Ст. 9. Не можуть бути внесені в виборчі списки протягом п'яти рок з моменту відбуття ними кари особи, присуджені до місячного ув'язнені і вище за бунтівництво, заподіяння образ або насильство по відношенню; представників влади і громадської сили.., засуджені за злочини, передбачені законом про зборища і законом про клуби...

Дано в публічному засіданні в Парижі 31 травня 1850 р.

Голова і секретарі (підписи)

Нова історія в документах і матеріалах

 / Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

Випуск І. —К, 1935. — С. 428.

Наказ Луї Бонапарта

про розпуск Національних зборів

(2 грудня 1851 р.)

Ім'ям французького народу!

Президент республіки постановляє:

Ст. 1. Національні збори розпускаються.

Ст. 2. Загальне виборче право відновлюється. Закон 31 травня 1850 скасовується.

Ст. 3. Французький народ скликається між 14 і 21 грудня на первин виборчі збори.

Ст. 4. Уся округа першої армійської дивізії оголошується на стані облоги.

Ст. 5. Державна рада розпускається.

Ст. 6. Міністрові внутрішніх справ доручається здійснити цю постанову.

Дано в Єлісейському палаці 2 грудня 1851 р.

Луї-Наполеон Бонапарт. Міністр внутрішніх справ Де-Мор

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

Випуск І. —К.., 1935. – С. 428.

 

Декрет про робочі книжки (ЗО квітня 1855 р.)

 

(Витяги)

Ми, Наполеон, з ласки божої і волею нації імператор французів... на підставі доповіді нашого міністра сільського господарства, торгівлі і гро­мадських робіт декретували і декретуємо:

Ст. 1. Робоча книжка робиться з білого паперу, сторінки її нумерують­ся і візуються чиновниками, вказаними статтею другою закону від 22 черв­ня 1854 р. Вона скріпляється печаткою... В ній указується:

1) ім'я і прізвище робітника, його вік, місце народження, його прикмети і його професія;

2) чи працює робітник звичайно у кількох хазяїнів, чи зайнятий в одному якому-небудь промисловому закладі;

3) прізвище і місце проживання хазяїна закладу, в якого працює тепер або працював раніш робітник...

Ст. 6. Робітник повинен подавати свою книжку на першу вимогу уря­дових агентів.

Ст. 7. Перш ніж покинути заклад і вступити на інше місце... робіт­ник повинен одержати в своїй книжці помітку про виконання ним зобо­в'язань.

Ст. 8. Хазяїни закладів повинні вести спеціальну реєстрацію (зайнятих у них робітників)...

Ст. 10. В тому разі, якщо робітник виконав свої зобов'язання щодо ха­зяїна закладу, останній при розрахунку повинен зробити про це помітку в книжці.

Ст. 11. В тому разі, якщо робоча книжка... править за паспорт усереди­ні країни... віза при від'їзді завжди повинна точно позначати місце спряму­вання робітника і є дійсною тільки в зазначеному місці...

Даний у Тюїльрійському палаці 30 квітня 1855 р.

Наполеон

 

Закон про товариства (24 липня 1867 р.)

(Витяги)

Раздел 1. Коммандитное акционерное общество

 

Ст. 1. Коммандитньые общества не могут разделять свой капитал на акции или купоны акций стоимостью менее 100 франков, если капитал общест­ва не превьішает 200 тисяч франков, и менее 500 франков, если он (капитал) больше...

Раздел II. Анонимные общества

Ст. 21. В будущем анонимные общества могут образовываться без разрешения правительства.

Они могут, независимо от числа их членов, быть образованы актом, не заверенным нотариусом.

Ст. 23. Общество не может возникнуть, если число его членов меньше семи.

Ст. 47. Общества с ограниченной ответственностью могут быть преобразованы в анонимные общества...

Хрестоматия по всеобщей истории

государства и права / Под ред. проф.

3. М. Черниловского. — М, 1973. — С. 290.

Прокламація уряду національної оборони (5 вересня 1870 р.)

Народ випередив палату, що вагалася. Він зажадав утворення респуб­ліки для врятування батьківщини, яка була в небезпеці. Не як простих чино­вників, а як борців висунув він своїх представників.

Республіка виявилась переможницею в часи навали 1792 р.; респуб­ліка проголошена.

Революція здійснена в ім'я права громадського порятунку. Громадяни, оберігайте місто, охорона якого вам довірена! Завтра ви маєте стати разом з армією месниками за батьківщину.

Е.Араго, Крем 'є, Доріан, Жюль Фавр, Жюль Феррі,

Гюйо-Монтпайгу, Леон Гамбетта, Гарньє-Пажес, Маньєн,

Ордінер, Е. Пеллетан, Ернест Пікар, Жюль Сімом

Ратуша, 5 вересня 1870 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

Випуск!!. —К., 1935. — С. 320.

 

154