yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->(13—14 вересня 1870 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

(13—14 вересня 1870 р.)

Громадяни!

5 вересня, на другий день після проголошення республіки, значне чис­ло громадян запропонувало заснування Центрального республіканського комітету, що охоплює двадцять округ Парижа і ставить своєю метою як охо­рону безпеки батьківщини, так і остаточну організацію справді республікан­ського режиму шляхом безперервного поєднання засад особистої ініціативи і загальнонародної солідарності.

З цього дня народні збори обрали комітети оборони і пильності в кож­ній окрузі.

Як тільки округи у своїй більшості були представлені чотирма депута­тами кожна, Центральний республіканський комітет приступив до роботи.

Він подав урядові національної оборони один за одним такі заходи, схвалені народними зборами:

1. Заходи в галузі громадської безпеки

Знищення поліції в тому вигляді, як вона була організована всіма мо­нархічними урядами з метою поневолення громадян, а не оборони їх.

Передача її повністю в руки виборних муніципалітетів.

Призначення в кожному кварталі у великих містах службових осіб, на яких і покласти під їх безпосередню й особисту відповідальність нагляд за збереженням громадської безпеки.

Розпуск усіх спеціальних частин старої централізованої поліції, як на­приклад городовиків, так званих агентів громадської безпеки, паризької по-ліційної варти. Покладення на національну гвардію, що складається з усіх ви­борців, і зокрема на ветеранів, що входять до складу її, обов'язку допомагати новим службовим особам муніципальної поліції у виконанні їх функцій.

Застосування до посад усіх видів двох принципів: виборності і відпо­відальності.

Скасування всіх обмежених, репресивних і податкових законів, спря­мованих проти свободи преси, слова, зборів і спілок.

2. Харч і житлові приміщення

Експропріація в інтересах суспільної користі всіх предметів харчуван­ня або першої потреби, які є тепер на складах у гуртових і роздрібних торгов­ців, з гарантією останнім оплати цих товарів після закінчення війни шляхом видачі квитанцій про одержання експропрійованих товарів, розцінюваних по цінах, указаних в накладних.

Обрання на кожній вулиці або принаймні в кожному кварталі комісії, якій доручається складання опису наявних предметів споживання, і опо­віщення їх власників, що вони особисто відповідають перед муніципальним управлінням за їх збереження.

Розподіл харчів між усіма жителями Парижа з допомогою бон, які бу­дуть періодично видаватися їм у кожній окрузі відповідно до: 1) кількості членів сім'ї кожного громадянина, 2) кількості харчових продуктів, уста­новлюваних зазначеними вище комісіями, 3) ймовірної тривалості облоги.

Муніципалітети повинні крім того забезпечити всякому громадянино­ві та його сім'ї необхідне житло.

3. Оборона Парижа

Проведення негайних виборів пересувною гвардією всіх командирів, які повинні вести її в бій, оскільки ті, які командують нею тепер, були їй на­кинуті.

Об'єднання в найкоротший строк усіх розсіяних частин тієї героїчної армії, яку розбила і розсіяла зрада її командного складу. Ця армія, організо­вана з метою поневолення країни, виявилася не в силі оборонити її.

Розподіл в найкоротший строк між усіма громадянами далекобійної зброї, патронів та вогнепальних припасів в кількості, достатній для того, щоб відбити можливий напад.

Підготовка двадцятьма окружними комітетами матеріальних засобів і підготовка особового складу, потрібного для охорони кожного з них.

Пристосування для різних потреб оборони вільних приміщень, як на­приклад залишених напризволяще квартир і громадських будинків.

Використання на всіх роботах по обороні всіх жителів, що з яких-не-будь причин не покликані до участі в ній як національні гвардійці.

Установлення народного контролю над усіма заходами по обороні.

Підготовка з цього моменту постів внутрішньої оборони, секретного зв'язку і всіх руйнівних гармат, які могли б пустити в хід проти ворога на­віть жінки й діти, оскільки республіканський Париж зважується швидше по­ховати себе живим під руїнами, ніж здатися.

4. Оборона департаментів

Оголошення поголовної мобілізації всіх без винятку французів і за­гальної реквізиції всіх предметів, необхідних для цілей оборони.

Підтримка всякої організації, що виникла з ініціативи народу і має на меті сприяти врятуванню республіки.

Вирядження для організації національної оборони делегатів з дору­ченням об'єднатися з республіканцями департаментів з метою стимулю­вання патріотичного піднесення населення, поборення підступів реакціо­нерів, попередження зради, прискорення припливу добровільців, що йдуть на допомогу Парижеві, і, в разі необхідності, героїчної смерті на чолі цих загонів.

Пропонуючи вказані невідкладні заходи, нижчепідписані переконані в тому, що уряд національної оборони поспішить з перетворенням цих вка­зівок у декрети для врятування батьківщини і республіки.

Від імени Республіканського комітету і з уповноваження окружних комітетів підписали члени, присутні на зборах 13 і 14 вересня.

Касс, Шассен, Шатпе, Шосе, Кузен, Клюзере, Демай, Дюмон,

А.Дюпон, Гайар, Жентон, Херну, Жоаніар, Керн, Ланжеллей,

Лефрансе, Левердай, Лонге, Лонга, Лутц, Леко, Лежер, Мате, Меньє,

Маршан, Мілльєр, Маршаль, Малон, Мангольд, Міар, Моллен, У де,

Партальє, Перен, Паньєрр, Філіпп, Пілльйон, Пінді, Ране 'є, Рай, Рулльє,

Гелідон, Тоннельє, Туссен, Е.Вальян, Ж.Валлес, Вертпю,,Воог

Нова історія в документах і матеріалах

 /За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

 Випуски. —К, 1935. С. 321—323.

 

158