yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->(24 лютого 1871 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

(24 лютого 1871 р.)

Загальні збори делегатів національної гвардії, що зібралися в Тіволі-Вогалле 24 лютого, утворили із себе Центральний комітет.

Вони постановили надрукувати свій статут у великій кількості екзем­плярів і пустити його в продаж, з тим щоб усі роти могли ознайомитися з ним і обговорити його.

Слідом за тим, після попереднього обговорення, були одноголосно ух­валені такі резолюції:

1.Національна гвардія вустами свого Центрального комітету протес­тує проти всякої спроби роззброєння і оголошує, що в разі потреби буде чинити опір їй силою зброї.

2.Делегати подадуть на затвердження своїх ротних комітетів таку резолюцію:

При першій же звістці про вступ прусаків у Париж усі національні гвардійці повинні негайно з'явитися із зброєю в руках до свого звичайного збірного пункту, щоб звідти виступити проти ворога.

3.         При теперішніх обставинах національна гвардія відмовляється визнавати інших вождів, крім тих, яких вона сама собі обере.

В разі вступу прусаків у Париж кожна рота може обрати собі нового начальника, якщо її теперішній командир відмовиться виступити з нею. Те саме і батальйони.

Делегати Центрального комітету зараз же вирушать на збірні пункти батальйонів для організації на місцях керівного центру.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. —

 Випуск II. —К, 1935. — С. 332.

Розпорядження

Центрального комітету національної гвардії

про відстрочку виборів до Комуни

(22 березня 1871р.)

Громадяни!

Ваше законне обурення привело нас 18 березня на пост, який ми повинні були займати тільки той час, який буде необхідним для проведення комунальних виборів.

Ваші мери й депутати, порушивши зобов'язання, дані ними в той час, коли вони були кандидатами, зробили все, що було в їх силі, щоб перешко­дити цим виборам, які ми хотіли провести якомога швидше.

Підбурювана ними реакція оголошує нам війну.

Ми повинні прийняти боротьбу і зламати опір, щоб ви могли присту­пити до виборів спокійно, свідомі своєї сили і волі.

З огляду на це вибори відстрочені до неділі 26 березня.

До цього дня найенергійніші заходи будуть ужиті, щоб примусити по­важати завойовані вами права.

Центральний комітет національної

 гвардії (ідуть підписи)

Ратуша, 22 березня 1871 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 / Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

 Випуск II. —К, 1935. — С. 338.

Відозва мерії 5-ої округи Парижа

 (26 березня 1871 р.)

(Витяги)

Громадяни!

Люди 4 вересня залишили нам у спадщину поразку; вони розорили Францію і скомпрометували її майбутнє.

Не довіряйте, громадяни, тим, хто був їх спільниками, пособниками або навіть тільки однодумцями, тим, які під приводим поваги до порядку й оборони законності стають на сторону монархічних зборів, народжених під впливом двох обставин: страху і тиску прусаків...

Виборці 5-ої округи, доведіть своїм голосуванням, що ви також приєд­нуєтесь до тієї величезної, яка щойно виявилася в результаті союзу націо­нальної гвардії, сили; не осуджуйте тих молодих громадян, енергія, талант, чесність і щаслива відвага яких раптом змінили становище і викликали по­разку старої політики.

Інші класи, що привели країну до виключно тяжкого стану, віднині показали міру своєї нездатності і спорохнілості; вони втратили право вважа­ти тільки самих себе правлячими класами.

Дайте дорогу чесності, праці, справедливості; дайте дорогу кваліфіко­ваному пролетаріатові, справжньому народові, єдиному класові, вільному

країну.

Тимчасово виконуючий обов 'язки мера

Д. Т. Режер

Тимчасово виконуючі обов 'язки помічників мера

Аконен, Мюра

26 березня 1871 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 / Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

Випуск!!. —К., 1935. — С. 339.

 

 

Постанова

про скасування продажу

невикуплених речей з ломбарду

(29 березня 1871 р.)

Паризька комуна постановляє:

 Стаття єдина:

Продаж закладених у ломбарді речей скасовується.

Паризька комуна

 Ратуша, 29 березня 1871 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

Випуск II. К, 1935. — С. 362.

Декрет Комуни

про відстрочку квартирної плати

 (29 березня 1871 р.)

Паризька комуна,

беручи до уваги, що праця, промисловість і торгівля переносили весь тягар війни і що справедливість вимагає, щоб власність також несла свою частку жертв на благо країни, —

постановляє:

Ст. 1. Внесок квартирної плати за жовтневий терм 1870 р. і січневий та квітневий терми 1871 р. відстрочується.

Ст. 2. Уже внесена квартиронаймачами за ці дев'ять місяців плата за­раховується в рахунок майбутніх термів.

Ст. 3. Відстрочка плати поширюється також на жильців мебльованих приміщень.

Ст. 4. Всякий контракт може бути порушений квартиронаймачем про­тягом шести місяців з дня опублікування цього декрету.

Ст. 5. Строк контрактам, що вже закінчились, може бути, за вимогою жильців, продовжений ще на три місяці.

Паризька комуна

Ратуша, 29 березня 1871 р.

Хрестоматія з нової історії: Частина II.

 К, 1972. С. 15.

Позбавлення законної сили

наказів версальського уряду

(29 березня 1871 р.)

Громадяни!

Будучи тепер єдиною владою, Комуна декретує:

Ст. 1. Службовці різних громадських установ віднині повинні вважати за такі, що не мають ніякої законної сили, накази або розпорядження, які ви­ходять від версальського уряду або від його агентів.

Ст. 2. Всякий чиновник або службовець, який не буде коритися цьому декретові, підлягає негайному звільненню.

За Комуну і з її доручення:

Голова Лефрансе

Товариші голови: Ранк, Ед, Вальян

Ратуша, 29 березня 1871 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

ВипускІІ. —К, 1935. — С. 347.

 

Декрет Комуни про заміну старої армії

національною гвардією

(29 березня 1871 р.)

Паризька комуна постановляє:

1.Рекрутський набір скасовується.

2.Ніяка військова сила, крім національної гвардії, не може бути засно­вана в Парижі або введена в нього.

3. Всі здатні до військової служби громадяни вступають у ряди націо­нальної гвардії.

Паризька комуна Ратуша, 29 березня 1871 р.

Хрестоматія з нової історії: Частина II.

К, 1972. С. 12.

Декрет Комуни

про скасування високих окладів чиновникам

(2 квітня 1871 р.)

Паризька комуна,

беручи до уваги, що досі вищі посади в громадських установах, завдя­ки наданим їм високим окладам, були предметом домагання і роздавалися у вигляді милості;

що, з другого боку, в дійсно демократичній республіці не повинно бу­ти місця ні синекурам, ні надмірно високим окладам, — постановляє:

Стаття єдина: максимум утримання чиновникам різних комунальних установ визначається в шість тисяч франків на рік.

Паризька комуна

Ратуша, 2 квітня 1871 р.

Хрестоматія з нової історії: Посібник дл

я викладачів серед, школи / За ред. О.І.Молока

 та В. О. Орлова. Пер. з рос. вид. Ч. 2.

 1870—1918. —К., 1954. — С. 32.

Декрет Комуни

про відокремлення церкви від держави

(2 квітня 1871 р.)

Паризька комуна,

беручи до уваги, що першим принципом Французької республіки є свобода;

що свобода совісті є найважливіша з усіх свобод;

що бюджет культів суперечить цьому принципові, оскільки обкладає податком громадян всупереч їх особистим переконанням;

що, як свідчать факти, духівництво було спільником монархії у її зло­чинах проти свободи, —

постановляє:

Ст. 1. Церква відокремлюється від держави.

Ст. 2. Бюджет культів скасовується.

Ст. 3. Майно, що вважається недоторканним і належить релігійним конгрегаціям, як рухоме, так і нерухоме, оголошується національною влас­ністю.

Ст. 4. Буде проведено негайне обстеження цього майна з метою обліку і передачі його в розпорядження нації.

Паризька комуна

Париж, 2 квітня 1871 р.

Хрестоматія з нової історії: Частина II.

 К, 1972. С. 13.

Декрет про заручників

(5 квітня 1871 р.)

Беручи до уваги, що версальський уряд відкрито топче закони війни, як і закони гуманності, що він винен у страхіттях, якими не заплямували се­бе навіть іноземні завойовники;

що на представниках Комуни лежить священний обов'язок боронити честь і життя двох мільйонів жителів, які вручили їм свою долю, і необхідно тепер же вжити всіх заходів, яких вимагає становище, що створилося;

що, з другого боку, як політичні діячі, представники міської влади по­винні погодити загальне благо з повагою до громадської свободи, —

Паризька комуна постановляє:

Ст. 1. Всяка особа, виявлена у спільництві з версальським урядом, не­гайно притягається до відповідальності і підлягає арештові.

Ст. 2. Не пізніш двадцяти чотирьох годин скликається обвинувальний суд для розгляду справ, що надходять до нього.

Ст. 3. Суд виголошує свій вирок не пізніше сорока восьми годин.

Ст. 4. Обвинувачені, затримані за вироком обвинувального суду, ого­лошуються заручниками паризького народу.

Ст. 5. Всяка страта воєннополоненого або прихильника законного уря­ду Паризької комуни матиме своїм негайним наслідком страту потрійного числа заручників, затриманих згідно із ст. 4 і призначених жеребкуванням.

Ст. 6. Кожний воєннополонений передається до обвинувального суду, який і вирішує, чи затримати його як заручника, чи негайно пустити на волю.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

ВипускІІ. —К, 1935. — С. 381—382.

Декрет про відстрочку платежів по векселях

(12 квітня 1871 р.)

Паризька комуна,

беручи до уваги, що закон про строки платежів, зачіпаючи численні інтереси, викликає багато нерозв'язаних питань і потребує глибшого розг­ляду,—

постановляє:

Стаття єдина: Всі судові переслідування за прострочку платежів при­пинені аж до опублікування в «Офіціальній газеті» декрету про платіжні строки.

Париж, 12 квітня 1871 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

ВипускІІ. —К, 1935. — С. 364.

Декрет Комуни

про передачу промислових підприємств

до рук робітничих асоціацій

(16 квітня 1871 р.)

Паризька комуна,

беручи до уваги, що багато майстерень кинуті своїми хазяями, які не побажали виконувати своїх громадянських обов'язків і рахуватися з ін­тересами своїх робітників;

що наслідком цієї боягузливої втечі власників було зупинення бага­тьох надто важливих для життя міста підприємств, чим підірвано так само добробут робітників, —

постановляє:

Робітничі синдикальні камери скликаються для створення анкетної комісії, що має на меті:

1.Дати статистику кинутих майстерень, точний опис стану, в якому вони перебувають, і опис наявних в них інструментів.

2.Подати доповідь з викладом практичних заходів, за допомогою яких можна було б негайно пустити в хід ці майстерні, але вже не силами хазяїв- дезертирів, а силами кооперативної асоціації зайнятих в них робітників,

3.Виробити проект статуту цих робітничих кооперативних асоціацій.

4.Заснувати третейський суд, який, на випадок повернення хазяїв, по­ винен буде встановити умови остаточної передачі цих майстерень робітничим асоціаціям і розмір відшкодування, який ці асоціації плататимуть колиш­нім хазяям.

Анкетна комісія повинна буде подати свій звіт комунальній Комісії праці і обміну, яка, в свою чергу, зобов'язується в найкоротший строк увійти в Комуну з проектом декрету, що відповідає інтересам як Комуни, так і робітників.

Паризька комуна

Париж, 16 квітня 1871 р.

Хрестоматія з нової історії: Частина II.

К., 1972. С. 13—14.

Декрет Комуни

про заборону нічної пращ в пекарнях

(20 квітня 1871 р.)

У відповідь на справедливу вимогу всієї корпорації робітників-булоч-ників.

Виконавча комісія постановляє:

1. Нічна праця в пекарнях скасовується.

2.Всі посередницькі контори по відшуканню місць, створені колишньою імператорського поліцією, закриваються і замінюються реєстрацією безробітних будочників в мерії кожного округу. Центральний реєстрацій­ний стіл засновується при міністерстві торгівлі.

Виконавча комісія

Париж, 20 квітня 1871 р.

Хрестоматія з нової історії: Частина II.

 К, 1972. С. 14.

Перетворення судових приставів, чиновників,

нотаріусів та інших у службовців Комуни

(23 квітня 1871 р.)

Паризька комуна постановляє:

Ст. 1. Судові пристави, нотарі, комісари-оцінювачі і реєстратори вся­ких трибуналів, які призначатимуться в Парижі, починаючи із сьогодніш­нього дня одержуватимуть певну плату. Вони будуть звільнені від обов'язку вносити заставу.

Ст. 2. Всі суми, одержані ними за вчинення різних актів, будуть що­місяця вноситися ними в делегацію фінансів.

Ст. 3. Делегатові юстиції доручається виконання цього декрету.

Паризька комуна

 Париж, 23 квітня 1871 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

Випуск ІІ. — К, 1935. — С. 348.

 

 

Декрет Комуни про реквізицію

пустуючих квартир буржуазії

(24 квітня 1871 р.)

Паризька комуна,

беручи до уваги, що вона повинна надати приміщення жертвам повтор­ного бомбардування Парижа і що треба це зробити терміново, — постанов­ляє:

Ст. 1. Всі пустуючі квартири реквізуються.

Ст. 2. Ці квартири передаються в розпорядження жителів кварталів, що бомбардуються, в міру пред'явлення ними відповідних вимог.

Ст. 3. Передача таких квартир повинна супроводитись описом обста-нови, що є в них, копія з якого видається представникам квартирохазяїв, які втекли.

Усі шафи і ящики, де є речі, які можна винести, опечатуються.

Ст. 4. Муніципалітетам пропонується негайно приступити до вико­нання цього декрету. Вони повинні крім того в міру можливості доставляти перевізні засоби на заяву громадян.

Париж, 25 квітня 1871 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

 Випуск ІІ. — К., 1935.—С. 364—365.

Декрет Комуни

про заборону свавільних штрафів

і відрахувань із заробітної плати

(27 квітня 1871 р.)

Беручи до уваги, що адміністрація деяких підприємств ввела у звичай систему штрафів і відрахувань із заробітної плати;

що ці штрафи накладаються часто під дріб'язковими, пустими приво­дами і завдають істотної шкоди службовцю і робітникові;

що юридично ці свавільні і насильствені відрахування не можуть бути виправдані;

що фактично штрафи є замаскованим зниженням заробітної плати і йдуть на користь тих, хто їх накладає;

що подібного роду покарання, аморальні як за змістом, так і за фор­мою, не є результатом якої-небудь правомірної юрисдикції, —

Виконавча комісія, згідно з пропозицією Комісії праці, промисловості і обміну, постановляє:

Ст. 1. Забороняється адміністрації як приватних, так і громадських підприємств накладати штрафи і провадити відрахування з службовців і ро­бітників, заздалегідь встановлена заробітна плата яких повинна виплачува­тись у повному розмірі.

Ст. 2. Всі порушення цього розпорядження будуть переслідуватись у судовому порядку.

Ст. 3. Всі штрафи і відрахування, зроблені у вигляді покарань, почина­ючи з 18 цього березня, повинні бути повернені потерпілим у двотижневий строк з дня видання цього декрету.

Виконавча комісія

Париж, 27 квітня 1871 р.

Хрестоматія з нової історії: Частина II.

К, 1972. — С. 14—15.

 

 

Декрет про утворення

Комітету громадського порятунку

(1 травня 1871 р.)

(Витяги)

Комуна постановляє:

Ст. 1. Негайно організується Комітет громадського порятунку.

Ст. 2. Він складатиметься з п'яти членів Комуни, призначених поімен­ним голосуванням.

Ст. 3. Найширші повноваження над усіма комісіями будуть дані цьому Комітетові, відповідальному тільки перед Комуною.

Нова історія в документах і матеріалах

 /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

ВипускІІ. —К, 1935. — С. 374.

 

Декрет Комуни про повернення майна,

заставленого у ломбард

(6 травня 1871 р.)

Паризька комуна постановляє:

Ст. 1. Рухоме майно (меблі, плаття, білизна, постіль, книги та інструмен­ти праці), закладене до 25 квітня 1871 р. на суму, що не перевищує 20 фран­ків, буде безплатно повертатися власникам, починаючи з 12 ц. травня.

Ст. 2. Вищезазначені речі будуть видаватися тільки справжнім власни­кам квитанцій, які подадуть документи, що посвідчують їх особу, і тим до­кажуть, що вони є дійсними заставниками.

Ст. 3. Делегату фінансів доручається порозумітися з адміністрацією ломбарду як у питанні про задоволення його власників, так і в питанні про здійснення цього декрету.

Паризька комуна

 Париж, 6 травня 1871 р.

Хрестоматія з нової історії: Частина II.

К, 1972. С. 15.

Декрет про обов'язковий мінімум

заробітної плати для робітників,

зайнятих виконанням замовлень для Комуни

(13 травня 1871 р.)

Паризька комуна постановляє:

Ст. 1. Комісія праці й обміну вповноважується переглянути всі конт­ракти, укладені до цього часу Комуною.

Ст. 2. Комісія праці й обміну вимагає, щоб надалі контракти уклада­лись безпосередньо з робітничими корпораціями і щоб їм у всякому разі зав­жди давалась перевага.

Ст. 3. Підрядні умови і ціни будуть установлюватися інтендантством, синдикальною камерою корпорації і делегацією Комісії праці й обміну (за угодою з делегатом і Комісією фінансів).

Ст. 4. В підрядних умовах на виконання всякого роду замовлень для комунальної адміністрації повинна застерігатися мінімальна заробітна пла­та, поденна або відрядна, покладена робітникам і робітницям, які будуть за­йняті виконанням даного замовлення.

За делегата Комісії праці й обміну генеральний секретар Бертен

Париж, 13 травня 1871 р.

Нова історія в документах і матеріалах

 /За ред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна.

ВипускІІ.— К, 1935. — С. 352—353.

 

 

 

 

Декрет Комуни про підвищення

окладів учителям і про зрівняння вчительок

в оплаті праці з учителями

(20 травня 1871 р.)

Паризька комуна (Комісія по народній освіті), беручи до уваги, що платня вчителів до революції 18 березня була до смішного мізерна, на своєму засіданні від п'ятниці 29 флореаля1 постановила:

1.Мінімум платні помічникам учителів встановлюється в 1500 франків.

2.Те саме для директорів — в 2000 франків.

Беручи до уваги далі, що життєві потреби у жінок такі ж великі і пеку­чі, як і в чоловіків, і що в справі викладання жіноча праця дорівнює чоло­вічій, — вона постановила:

Платня вчительок прирівнюється до платні вчителів, а саме 1500 фран­ків для помічниць і 2000 для директрис.

1 20 травня.

Хрестоматія з нової історії: Частина II.

К., 1972. С. 18.

 

162