yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Конституція Німеччини (16 квітня 1871 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Конституція Німеччини (16 квітня 1871 р.)

(Витяги)

І. Союзна територія

Ст. 1. Союзна територія складається з держав: Пруссії з Лауенбургом, Баварії, Саксонії, Вюртембергу, Бадену, Гессену, Мекленбург-Шверіну, Сак-сен-Веймару, Мекленбург-Стрелиці, Ольденбургу, Брауншвейгу, Саксен-Мейнінгену, Саксен-Альтенбургу, Саксен-Кобург-Готи, Ангальту, Шварц-бург-Рудольф-штадту, Шварцбург-Зондерсгаузену, Вальдеку, Рейсу стар­шої лінії, Рейсу молодшої лінії, Шаумбург-Ліппе, Ліппе, Любеку, Бремену і Гамбургу.

II. Імперське законодавство

Ст. 2. Імперія користується правом законодавства в межах союзної те­риторії на підставі змісту даної конституції і притому так, що імперські за­кони вважаються вищими від законів кожної держави...

Ст. 4. Нагляду з боку імперії та її законодавству підлягають такі справи:

1) постанови про свободу пересування, натуралізацію і поселення, права громадянства, паспорти, поліцію для іноземців, заняття ремеслами, включаючи і страхування...

2) митне і торгове законодавство і законодавство про податки, які йдуть на потреби імперії;

3) визначення системи мір, монет і ваг, поряд із встановленням основ­них положень відносно випуску забезпечених або незабезпечених паперо­вих грошей...

7) організація загального захисту німецької торгівлі за кордоном, німецького мореплавства та його морського прапора і влаштування загаль­ного консульського представництва, яке утримується за рахунок імперії;

8)         залізнична справа...

10) поштова і телеграфна справа...

13)загальне законодавство по всьому цивільному, карному праву і судочинству;

14)військо і військовий флот імперії...

Ст. 5. Імперське законодавство здійснюється союзною радою і рейхс­тагом. Для імперського закону необхідно і достатньо згоди більшості обох

III. Союзна рада

Ст. 6. Союзна рада складається з представників членів союзу, голоси між якими розподіляються так, що Пруссія, разом з колишніми голосами Ганноверу, Кургессену, Гольштейну, Нассау і

Франкфурту..................... має 17 голосів

Баварія............................          6  -  "  -

Саксонія............................          4 голоси

Вюртемберг......................          4 - " -

Баден.................................          З - " -

Гессен................................          З - " -

Макленбург-Шверін........          2 -" -

Брауншвейг......................          2 голоси1...

Кожен член союзу може призначити в союзну раду стільки, скільки він має голосів, однак всі представники однієї держави можуть вотувати тільки разом...

IV. Головування

Ст. 11. Головування в союзі належить королю Пруссії, який має титул Німецького імператора. Імператор виступає представником імперії у міжна­родних відносинах, оголошує війну і укладає мир від імені імперії, вступає в союзи і інші договори з іноземними державами, акредитує і приймає по­сланників.

Для оголошення війни від імені імперії необхідна згода союзної ради, якщо тільки не буде нападу на територію союзу або її береги...

Ст. 12. Імператору належить право скликати, відкривати, відстрочува­ти і закривати союзну раду і рейхстаг...

Ст. 15. Головування у союзній раді і керівництво її справами належить імперському канцлеру, який призначається королем...

Ст. 17. Імператору належить право складання і обнародування імпер­ських законів і нагляду за їх виконанням...

Ст. 18. Імператор призначає чиновників, розпоряджається про приве­дення їх до присяги на вірність імперії і, в разі необхідності, дає розпоря­дження про їх відставку...

V. Рейхстаг

Ст. 20. Рейхстаг обирається загальними і прямими виборами з таєм­ною подачею голосів...

Ст. 32. Члени рейхстагу як такі не одержують ніякої платні або вина­городи.

XI. Імперська армія

Ст. 61. Слідом за обнародуванням цієї конституції по всій імперії не­гайно повинно бути введене в повному обсязі прусське військове законо­давство...

Ст. 63. Всі військові сили імперії утворюють єдину армію, яка і в мир­ний, і в воєнний час перебуває під командуванням імператора...

Ст. 68. Імператор у випадках, які загрожують громадській безпеці на території союзу, може оголосити на воєнному стані кожну її частину.

Інші члени союзу одержали по одному голосу в союзній раді. Союзна рада складалася з 58 пред­ставників членів союзу.

Хрестоматія з нової історії: Посібник для ви­кладачів серед, школи/За ред. О. І. Молока

 та В. О. Орлова. Пер. з рос. вид. Ч. 2.

 1870—1918. — К, 1954. — С. 72—74.

 

 

 

166