yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Держава і право Новітнього часу

Їсторія держави і права зарубжних країн

Держава і право Новітнього часу

§ 1. Сполучені Штати Америки

Поправка XVI до Конституції США (1913 р.)

Конгрес має право накладати й збирати податки з прибутків з будь-якого джерела, не розподіляючи їх між окремими штатами, і незалежно від перепису чи підрахунку населення.

Бернард Г. Сіган. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу: Переклад з англійської. К., 1993. С. 121.

Поправка XVII до Конституції США (1913 р.)

1.Сенат Сполучених Штатів має складатися з двох Сенаторів з кожно­го штату, які обираються населенням останнього на шість років. Кожний Сенатор має один голос. Виборці в кожному штаті повинні відповідати ви­могам, установленим для виборів у найчисленішу палату штатних законо­давчих органів.

2.Коли відкриється вакансія в представництві окремого штату в Сена­ті, виконавча влада цього штату має видати розпорядження про вибори, щоб заповнити цю вакансію. При цьому законодавчі органи окремого штату мо­жуть уповноважити орган його виконавчої влади зробити тимчасове при­ значення, поки вакансія не буде заповнена народними виборами, відповідно до вказівок законодавчих органів.

3.Ця Поправка не повинна тлумачитись так, щоб вплинути на обрання чи термін повноважень Сенаторів, обраних перед тим, як ця Поправка наб­рала сили як частина Конституції.

Бернард Г. Сіган,. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу: Переклад з англійської. К., 1993. С. 121.

 

Поправка XVIII до Конституції США (1919 р.)

1. Через рік після ратифікації цієї Поправки виріб, продаж чи перевіз спиртних напоїв у межах країни, довіз їх у Сполучені Штати і всі території, що підлягають їх юрисдикції, як і вивіз звідти з метою пиття, цим забороня­ється.

2.Конгрес і окремі штати мають право спільно забезпечити виконання цієї Поправки відповідним законодавством.

3.Ця стаття не буде чинна, якщо законодавчі органи окремих штатів не ратифікують її як Поправку до Конституції в передбаченому Конститу­цією порядку протягом семи років з дня її внесення Конгресом.

Бернард Г. Сіган. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу: Переклад з англійської. К., 1993. С. 121—122.

Поправка XIX до Конституції США (1920 р.)

1.Виборче право громадян Сполучених Штатів не повинне відбирати­ ся чи обмежуватися Сполученими Штатами чи будь-яким окремим штатом з причин приналежності до певної статі.

2.Конгрес має право забезпечити виконання цієї Поправки відповід­ним законодавством.

Бернард Г. Сіган. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу: Переклад з англійської. К, 1993. С. 122.

Поправка XX до Конституції США (1933 р.)

1. Термін служби Президента й Віце-Президента закінчується опівдні 20-го січня, а термін служби Сенаторів і Представників — опівдні 3-го січня в ті роки, коли їх терміни закінчилися б, коли ця Поправка не була ратифіко­вана. В цей же час починаються терміни урядування їх наступників.

2.Конгрес має збиратися принаймні раз на рік, і перша сесія має почи­натися опівдні 3-го січня, якщо Конгрес не встановить законом іншого дня.

3.Якщо до часу, призначеного для початку урядування Президента, новообраний Президент помре, Президентом стає новообраний Віце-Президент. Якщо до часу, призначеного для початку терміну його урядування, Президент ще не буде обраний, або якщо новообраний Президент не відпо­відатиме вимогам закону, обов'язки Президента має виконувати Віце-Президент, поки Президент не відповідатиме вимогам закону. Конгрес може за­коном передбачити випадок, коли ні новообраний Президент, ні Віце-Президент не відповідатимуть вимогам закону, вказуючи, хто в такому випадку має виконувати обов'язки Президента, чи спосіб, яким має бути обрана осо­ба, щоб виконувати ці обов'язки. Така особа має відповідно діяти, поки Пре­зидент або Віце-Президент не будуть відповідати вимогам закону.

4.Конгрес може передбачити законом випадок смерті осіб з-поміж тих, з кого Палата Представників може вибирати Президента, коли до неї переходить це право, а також випадок смерті когось з тих осіб, що з них Сенат може вибрати Віце-Президента, коли до нього переходить це право.

5. Пункти 1 і 2 наберуть сили найближчого 15-го жовтня після рати­фікації Поправки.

6. Цей параграф не буде мати сили, якщо він не буде ратифікований як Поправка до Конституції законодавчими органами трьох четвертих від за­гальної кількості штатів протягом семи років з дня внесення його Конгресом.

Бернард Г. Сіган. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу: Переклад з англійської. К., 1993. С. 122—123.

 

179