yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Указ про захист народу і держави (28 лютого 1933 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Указ про захист народу і держави (28 лютого 1933 р.)

На підставі статті 48 под. 2 імперської конституції з метою припинен­ня комуністичних державно-небезпечних насильницьких актів приписуєть­ся таке:

§ 1. Статті 114, 115, 117, 118, 123, 124 і 153 конституції Німецької ім­перії надалі втрачають силу. Тому обмеження особистої свободи, права вільного висловлення думок, включаючи свободу друку, право спілок і збо­рів, порушення тайни листів і поштових, телеграфних і телефонних сполу­чень, розпорядження про домашні труси та вилучення, а також обмеження права власності допускаються і поза встановленими для цього іншими за­конними межами.

§ 2. Оскільки в області не будуть вжиті заходи, необхідні для віднов­лення громадської безпеки і громадського порядку, остільки імперський уряд може тимчасово брати на себе в зазначеному відношенні повноважен­ня вищої обласної влади.

§ 3. Обласна й общинна влада (общинні союзи) зобов'язані діяти в ме­жах кола свого відання відповідно до розпоряджень імперського уряду, ви­даних на підставі § 2.

§ 4. Той, хто порушує, закликає або підбурює порушувати розпоря­дження вищої обласної влади або підпорядкованої їй влади, видані на вико­нання цього указу, або розпорядження імперського уряду, видані відповідно до § 2, — карається, оскільки за вчинок за іншими приписами не загрожує

 

тяжча кара, тюремним ув'язненням на строк не нижче одного місяця або грошовим штрафом від 150 до 15000 імперських марок.

Той, хто порушенням поділу 1 створює загальну небезпеку для людсь­кого життя, карається каторгою; при обставинах, що пом'якшують вину, — тюрмою не нижче 6 місяців; якщо ж порушення було причиною смерті лю­дини, то — смертю, а при обставинах, що пом'якшують вину, — каторгою не нижче двох років. Поряд з цим може бути постановлено про вилучення (конфіскацію) майна.

Той, хто закликає або підбурює до загально небезпечних порушень (под. 2), карається каторгою, а при обставинах, що пом'якшують вину, тюр­мою не нижче 3 місяців.

§ 5. Смертю караються ті злочини, за які кримінальне уложення в §§81 (державна зрада), 229 (отрути), 307 (підпал), 311 (висадження в повіт­ря), 312 (повідь), 315 поділ 2 (пошкодження залізничних споруд), 324 (за-гальнонебезпечне отруєння) загрожує довічною каторгою.

Смертю, або оскільки досі не було загрози тяжкої кари, довічною ка­торгою або каторгою до 15 років карається:

1) той, хто готує вбивство президента імперії або члена, або комісара імперського уряду або обласного уряду, або ж той, хто закликає до такого вбивства, пропонує свої послуги для нього, приймає таку пропозицію або змовляється з ким-небудь іншим про таке вбивство;

2) той, хто у випадках, передбачених у § 115 под. 2 кримінально­го уложення (великий заколот) або § 125 под. 2 кримінального уложення (тяжке порушення громадського спокою) виконує дію з допомогою зброї або в свідомому і навмисному співробітництві з якою-небудь озброєною особою;

3) той, хто має намір зробити чиєнебудь викрадення (§ 239 кри­мінального уложення), з тим, щоб скористуватися викраденою особою як заручником у політичній боротьбі.

§ 6. Цей указ набуває сили в день його оголошення (28/11).

Конституції буржуазних країн. К., 1936. С. 172—173.

 

 

192