yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Право и. Страсбурга

Їсторія держави і права зарубжних країн

Право и. Страсбурга

(кінець XII ст.)

(Витяги)

 

1.На зразок інших міст заснований Страсбург з такою пільгою, щоб всяка людина, як чужа, так і місцевий уродженець, завжди і від усіх корис­тувалась у ньому миром.

2.Хто зробив злочин поза містом ї, боючись покарання, втік до нього, хай живе безпечно. Ніхто самоуправно нехай не посягне на нього, він же слухняно І з готовністю стане перед судом.

3.Хай ніхто не приносить у місто здобич або награбоване і хай не на­смілиться ховати там, якщо він не може відповідати перед всяким позива­чем.

5.Всі службові особи цього міста ходять під владою епіскопа, так що призначає їх або він сам, або ті, кого він поставить; старші призначають мо­лодших, так нібито вони підлеглі їм.

6.А епіскоп не повинен давати громадські посади нікому іншому, як особам з громади місцевої церкви.

7.Чотирьох службових осіб, на яких лежить управління містом, епіс­коп інвестує своєю владою, а саме: шультгейса, бургграфа, митника і на­чальника монети.

8.Шультгейс може мати в своєму розпорядженні двох помічників, яких звичайно називають суддями, людей настільки шановних, щоб городя­ни могли, не принижуючи свосї гідності, стояти на суді перед ними.

11. Владу ж примушувати і карати злочинців, яка називається банн, він дістає не від єпіскопа, а від його фогта. Бо влади, спрямованої на пролит­тя крові, вішаючи, відрубуючи голови, калічачи і т. ін., не може мати духов­на особа, не може її й передавати. А через це, після того як епіскоп призна­чить фогта, імператор дає йому башт, тобто право покарання мечем...

44. На обов'язку бургграфа лежить призначення начальників майже всіх ремесел в місті, а саме: сідлярів, шкіряників, рукавичників, черевични­ків, ковалів, мельників і тих, хто виготовляє бочки і кухлі для вина, і тих, хто виробляє мечі, і тих, хто продає яблука, і шинкарів. ї всі вони підсудні йому, якщо в чому-небудь схиблять в своєму ремеслі.

80.Хто пошкодить міські стіни або вал, платить бургграфові штраф в 40 солідів.

81.Хто забудує вулицю, заплатить той самий штраф бургграфові. Він нікому не повинен давати дозволу.

82.Ніхто не повинен скидати гній або покидьки перед своїм будин­ком, якщо тільки в нього не має бажання негайно вивезти його, за винятком призначених для цього місць.

83. Міський зовнішній рів повинен мати ширину в 60 футів, а внутріш­ній біля стіни — 30 футів.

86. Ніхто не повинен гримати в місті свиней, якщо не доручає їх пасту­хові.

93. Окремі городяни зобов'язані також відбувати щороку п'ятиденну панщину, крім монетників, які належать до єпіскопських людей, і крім два­надцяти з шкіряників, крім усіх сідлярів, чотирьох рукавичників, чотирьох з булочників і восьми з чоботарів, усіх ковалів і теслярів, м'ясників і тих, хто виготовляє бочки для вина.

102.Серед шкіряників дванадцять чоловік зобов'язані коштом єпіско­па вичинювати шкіри і шкурки, скільки потрібно буде йому. Необхідний для цього матеріал старшина шкіряників закуповує на гроші епіскопа в Майнці або Кельні, взявши з собою для цього скільки потрібно чоловік із згадуваних дванадцяти. Якщо в дорозі вони зазнають якихсь втрат у майні або внаслідок полону, — відшкодовує епіскоп.

103.Обов'язок ковалів полягає ось у чому: коли епіскоп відправиться в імператорський похід, кожний коваль дасть по чотири підкови з своїми цвяхами; з них бургграф дасть епіскопові підкови на 24 коней, решту зали­шить собі.

104.Коли єпіскоп відправиться до [королівського] двору, кожний дасть по дві підкови з своїми цвяхами, з них бургграф дає епіскопові на 12 коней, решту залишає собі.

105.Крім того, ковалі зобов'язані робити все, що буде потрібно епіс­копові в його палаці, а саме: все, що стосується дверей, вікон і різних речей, які роблять із заліза; при цьому дають їм матеріал і видають продукти на весь час.

106.Якщо єпіскоп обложить який-небудь замок або обложений буде один з його замків, вони дадуть триста стріл. Якщо єпіскопові буде потрібно більше, йому видадуть у достатній кількості з його матеріалу і за його рахунок.

107.Замки і ланцюги, необхідні для замикання міських воріт, вони по­винні зробити з відпущеного містом матеріалу за рахунок міста.

108.Серед шевців вісім чоловік зобов'язані давати єпіскопові, коли він відправляється до двора в похід государевий, чохли для свічників, тазів і посуду. Все інше, що буде потрібне для вказаного вище або [при поїздках] для облоги замків, як-от: мішки і короби або які-небудь інші речі, треба ви­готовляти з чорної шкіри, причому витрати йдуть за рахунок єпіскопа.

 

Хрестоматія з історії середніх віків і За ред. М. П. Граціанського і С. Д. Сказкіна. — Т. 1. — К, 1951. — С. 359—361.

 

 

26