yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Їсторія держави і права зарубжних країн

Розділ І Держава і право Стародавнього світу

Шумерські закони часів правління династій Ісіна і Ларси (XXI—XVIII ст. до н. е.)

Закони царя Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.)

Ассірійські закони

Таблиця Б

Із положення про службові обов'язки верховного сановника (XVI-XV ст. що н. е.)

Реформи Шан Яна

Сима Цянь про утворення

Із книги законів Ману

Артхашастра

Закони Наради

§ 2. Стародавня Греція

Плутарх про герусію в Спарті

Арістотель про спартанські установи

Плутарх про виховання спартанців

Ксенофонт про суспільне життя в Спарті

Плутарх про майнові відносини

Б. Суспільно-політичний лад Афін

Закони Драконта

Плутарх

Арістотель про реформи Клісфена1

§ 3. Стародавній Рим

§ 3. Середньовічна Німеччина

Право и. Страсбурга

Із запису магдебурзького права

Саксонське зерцало

КНИГА ТРЕТЬЯ

Кароліна

Дворянство, бюргерство і селянство

§ 4. Середньовічна Англія Закони Етельберта

Кларендонська аснза

Ордонанс про суддів (1346 р.)

Ордонанс про робггаишв i слуг (1349 р.)

Акт про руинування ciл (1489 р.)

§ 5. Середньов1чна держава Китай

Китайське уложения хана Юн Джен

§ 6. Середньовічна держава Японія

Маніфест Тайка

Кодекс «Тайхоре» (702 р.)

РАЗДЕЛ XV ЗАКОН О ЖАЛОВАНЬЯХ

Звід законів «Тайхо Рицуре» (702—718 pp.)

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

II. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ

Петиція про права (1628 р.)

Велика рємонстрація (22 листопада 1641 р.)

Акт про самозречення (З квітня 1645 р.)

Акт про припинення огидних гріхів

кровозмішення, прелюбодіяння

та позашлюбного співжиття

(10 травня 1650 р.)

Акт про заохочення та упорядкування

Навігаційний акт (9 жовтня 1651 р.)

Знаряддя управління (13 грудня 1653 р.)

Акт про скасування

Бредська декларація (4 квітня 1660 р.)

Акт про скасування залишків

феодалізму і встановлення акцизу

(1660 р.)

Акт про краще забезпечення свободи

пцщаного i про попередження ув'язнень

за морями (Habeas corpus act)

(26 травня 1679 p.)

Білль про права (13 лютого 1689 р.)

Акт про посади (1707 р.)

Закон проти робтгачих коалщш (1799 р.)

Закон

про робітничі коаліції

Акт про парламентську реформу (1832 р.)

Акт, що обмежував часи роботи

підлітків та жінок на фабриках

(8 червня 1847 р.)

Акт про змову і захист власності (1875 р.)

Акт про тред-ютони (1913 р.)1

§ 2. Сполучені Штати Америки

Статті конфедерації

Конституція США (17 вересня 1787 р.)

СТАТТЯ II

СТАТТЯ III

СТАТТЯ IV

СТАТТЯ VI

Поправка ХП до Конституції США (1804 р.)

Прокламація про звільнення рабів (1 січня 1863 р.)

Поправка ХШ до Конституції США (1865 р.)

Поправка XIV до Конституції США (1868 р.)

§ 3. Франція

Декларація прав людини і громадянина (26 серпня 1789 р.)

Закон про феодальні права (15—28 березня 1790 р.)

Декрет про право носіння зброї

тільки активними громадянами

(19 червня 1790 р.)

Закон Ле-Шапельє про заборону

зборів і спілок осіб тої лі самої професії

(14 червня 1791 р.)

Декрет Установчих зборів проти заколотів (18 липня 1791 р.)

Глава 1. О Национальном законодательном собрании

Глава 2.

О королевской власти,

о регентстве и о министрах

РАЗДЕЛ 4. О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ГОСУДАРСТВА

Декрет про скликання первинних зборів

для виборів до Національного Конвенту

(11 серпня 1792 р.)

Декрет Національного Конвенту

про ліквідацію у Франції королівської влади

(21—22 вересня 1792 р.)

Постанова Тимчасової Виконавчої Ради

про таємних агентів

(З травня 1793 р.)

Інструкція про обов'язки

таємних агентів у Парили

(травень 1793 р.)

Декрет про встановлення максимуму на зерно (4 травня 1793 р.)

З протоколу Конвенту

про арешт вождів жирондистів

(2 червня 1793 р.)

Декрет якобинського Конвенту

про поділ общинних земель

(10 червня 1793 р.)

Конституція (24 червня 1793 р.)

Конституционный акт

Декрет Конвенту

про повне і безоплатне скасування

всіх феодальних прав

(17 липня 1793 р.)

Декрет Конвенту

Декрет про культ Верховної істоти (7 травня 1794 р.)

Конституція Французької Республики (13 грудня 1799 р.)

Глава IV О правительстве

Закон 8 березня 1801 р.

Закон 12 жовтня 1803 р.

Французький цишльннй кодекс (1804 р.)

--- КН ИГА ПЕРВАЯ О   ЛИЦАХ

--- ТИТУЛ  I

--- О ПОЛЬЗОВАНИИ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ

--- И О ЛИШЕНИИ ЭТИХ ПРАВ

ТИТУЛ  V О БРАКЕ

ТИТУЛ   VI О РАЗВОДЕ

КНИГА   ВТОРАЯ

ТИТУЛ   II О СОБСТВЕННОСТИ

КНИГА   ТРЕТЬЯ

ГЛАВА III О СИЛЕ (EFFET) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ГЛАВА III

ГЛАВА V

Органічний сенатус-консульт (18 травня 1804 р.)

Кримшально-процесуальний кодекс Франци (1808 р.)

Криминальный кодекс Францн (1810 р.)

ГЛАВА III

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГЛАВА II

Прокламація до населення Парижа (24 лютого 1848 р.)

Декрет про дострокову сплату процентів

Конституция

КОНСТИТУЦИЯ

Скасування загального виборчого права

Законодавчими зборами

(31 травня 1850 р.)

Маніфест

Центрального республіканського комітету

національної оборони двадцяти округ Парижа

(13—14 вересня 1870 р.)

 

Резолюція делегатських зборів про утворення

Центрального комітету національної гвардії

(24 лютого 1871 р.)

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАКОНИ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

§ 4. Німеччина

Титул III. О короле

Конституція Німеччини (16 квітня 1871 р.)

Закон про страхування робітників на випадок хвороби

Книга вторая

Книга третья

КНИГА ПЕРВАЯ ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

КНИГА   ВТОРАЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

Глава шестая

КНИГА ТРЕТЬЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ СЕМЕЙСТВЕННОЕ ПРАВО

КН ИГА ПЯТАЯ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

§ 5. Японія

Розділ IV

Держава і право Новітнього часу

Закон про поліпшення становища

у сільському господарстві

(12 травня 1933 р.)

Поправка XXI до Конституції США (1933 р.)

Закон Тафта-Хартлі

Поправка XXII до Конституції США (1951 р.)

§ 2. Великобританія

Акт про підтримання публічного порядку

(18 грудня 1936 р.)

§ 3. Німеччина

ПРЕЗИДЕНТ ІМПЕРІЇ І ІМПЕРСЬКИЙ УРЯД

Частина друга

Указ про захист народу і держави (28 лютого 1933 р.)

Указ проти зради німецькому народу

і зрадницьких підступів

(28 лютого 1933 р.)

Закон про забезпечення єдності партії і держави

Положення про німецькі общини

Розпорядження генерального уповноваженого

з мобілізації робочої сили

(27 січня 1943 р.)

(Витяги)

Отдел II

Отдел III

Отдел IV

ОтделV

Отдел VI

Отдел IX

Отдел X

§ 4. Франція

Глава I СУВЕРЕНИТЕТ

Глава V ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

Глава VI СОВЕТ МИНИСТРОВ

Глава VII

Конститущя Французької Республики

Раздел III ПРАВИТЕЛЬСТВО

Раздел V ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТОМ

Раздел VIII О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Раздел XIV О ПЕРЕСМОТРЕ КОНСТИТУЦИИ

§ 5. Китай

Глава 3. Национальное собрание

Глава 5. Члены Кабинета министров

Конституція

Китайської Народної Республіки

 (20 вересня 1954 р.)

ГЛАВА II ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Раздел 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Раздел 4. МЕСТНЫЕ СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И МЕСТНЫЕ

НАРОДНЫЕ КОМИТЕТЫ

Раздел 4. МЕСТНЫЕ СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И МЕСТНЫЕ

НАРОДНЫЕ КОМИТЕТЫ

Глава III ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

§ 6. Японія

§7. Інді|я

 

1