yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Акт про заохочення та упорядкування

Їсторія держави і права зарубжних країн

Акт про заохочення та упорядкування

торгівлі і промисловості Англійської республіки

(1 серпня 1650 р. )

(Витяги)

Англійський парламент, — турбуючись про підтримання і розвиток торгівлі і різних галузей промисловості цієї нації та бажаючи поліпшити і посилити їх для найбільшої вигоди і користі цієї нації з тою метою, щоб бід­ні люди цієї країни могли дістати роботу і їхні родини були застраховані від злиднів і розору, щоб тим самим збагачувалася республіка і щоб не лишило­ся приводів для лінощів і злиднів; взявши до уваги ту обставину, що, як внут­рішня, так і зовнішня, торгівля, яка управляється належним чином і регуляр­но керується, надзвичайно сильно сприяє збільшенню моці, багатству, честі та процвітанню цієї нації і, навпаки, що недбайливе, нерегулярне і погане керівництво торгівлею і промисловістю безперечно невигідне як, зокрема, для певних галузей торгівлі і промисловості, так і для всієї республіки в цілому, —

...цим постановляє і приписує, що... [перелічується п'ятнадцять пріз­вищ]... або п'ять чоловік або більше з них будуть і цим затверджуються і призначаються комісарами, які утворюють постійну раду для управління і регулювання торгівлі і промисловості у всіх частинах цієї країни, з най­більшою вигодою для всієї республіки, згідно з нижчеподаними інструкція­ми і повноваженнями:

По-перше: вони повинні мати нагляд над усіма вітчизняними товарами цієї країни або над тими товарами, що їх час і успіхи промисловості згодом зроблять вітчизняними, і давати поради не тільки відносно їх повного виготов­лення, але і доброї і правильної обробки, для честі і користі республіки.

По-друге: вони повинні займатися питаннями як найбільш підходящо­го і рівномірного розподілу промисловості і торгівлі в усіх частинах країни, для того щоб в одній частині не було надміру торгівлі і різних виробництв, тоді як друга була б бідна і занедбана через недостачу їх.

По-третє: вони повинні обмірковувати найзручніший спосіб ведення торгівлі одної частини цієї країни з другою, для чого вони повинні розгляну-

304

ти питання про те, як можна зробити річки більш судноплавними, а порти зручнішими для морських кораблів.

По-четверте: вони повинні обмірковувати, як можна з найбільшою ви­годою для країни збувати її товари у чужоземні держави, не припускаючи збитків через погане ведення торгівлі, яким чином можна усувати перешко­ди при торгівлі з чужоземними державами і всіма способами вишукувати нові шляхи і місця для найкращого збуту вітчизняних товарів цієї країни.

По-п'яте: вони повинні давати поради відносно встановлення в кіль­кох частинах цієї країни вільних портів або гаваней для імпортовуваних чу­жоземних товарів (без сплати мита в разі їх вивозу назад) і того, як можна найкращим способом зробити це.

По-шосте: вони повинні встановити спосіб найточнішого обліку всіх імпортовуваних та експортовуваних товарів країни для встановлення належ­ного торговельного балансу так, щоб республіка не збідніла, щорічно дово­зячи з чужоземних держав товари на більшу суму, ніж вартість вивожува-них товарів.

По-восьме: вони повинні (для користі і регулювання торгівлі) серйоз­но обміркувати питання про те, які мита, податки і акцизний збір треба на­класти на всі товари як вітчизняні, так і імпортні, і як можна найкращим способом встановлювати, регулювати і найбільш справедливо й рівномірно накладати згадані мита, податки і акцизний збір, для того щоб не завдати шкоди будь-якій галузі торгівлі або промисловості, а також щоб держава мала змогу покрити витрати на суспільні потреби республіки.

По-дев'яте: вони повинні обміркувати питання про те, чи треба дати торгівлі більшу свободу, ніж та, якою користуються в нинішній час різні компанії і товариства, і яким чином це краще всього можна зробити; причо­му вони повинні піклуватися про те, щоб зберегти управління і лад у торгів­лі та уникнути безладдя.

По-десяте: вони повинні ознайомитися із статутами, правилами, гра­мотами, патентами і положеннями різних торговельних і промислових ком­паній, для того щоб, в разі, коли будь-які з них виявляться невідповідним ін­тересами республіки, їх можна було скасувати або змінити за розсудом пар­ламенту.

По-одинадцяте: вони повинні зайнятися питанням дуже важливого промислу — рибальства—і не тільки на англійському узбережжі, але також і в Ісландії, Гренландії, Ньюфаундленді, Новій Англії та ін., і подбати про заохочення рибалок в їхніх заняттях з метою збільшення торговельного флоту і числа моряків.

По-дванадцяте: вони повинні зайнятися англійськими плантаціями в Америці або будь-де в іншому місці і давати поради відносно того, як ними можна управляти найкращим способом і зробити їх найкориснішими для

305

 

республіки і як можна збільшити кількість або поліпшити якість вироблю­ваних ними товарів настільки, щоб (якщо це можливо) ці плантації могли сами постачати Англійській республіці все потрібне.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. — К., 1935. — С. 58—60.

 

53