yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Навігаційний акт (9 жовтня 1651 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Навігаційний акт (9 жовтня 1651 р.)

Для збільшення торговельного флоту і заохочення мореплавства нації, що, завдяки благому провидінню і покровительству божому, є таким важли­вим засобом благополуччя і безпеки цієї держави, даним парламентом і йо­го владою має бути постановлено, що 1 грудня 1651 р. і надалі від цієї дати ніякі продукти і товари, що ростуть або виробляються в Азії, Африці і Аме­риці або ж їх частинах, або ж на островах, що належать до них.., не повинні довозитись або приставлятись до Англійської республіки або Ірландії, або ж до яких-небудь земель, на острови, в колонії або на території, що належать цій республіці або є в її володінні, на якому-небудь іншому кораблі або ко­раблях, судні або суднах, крім тих, які справді і без обману належать тільки громадянам цієї республіки або її колоній як власникам або справжнім воло­дільцям, і капітан та матроси яких також будуть громадянами цієї респуб­ліки, під страхом конфіскації і втрати всіх товарів, які довозитимуться всу­переч цьому актові, а також під страхом конфіскації корабля з усім його спорядженням, гарматами і приладдями, на якому будуть приставлені або довезені названі товари або продукти; половина конфіскованого йтиме на користь республіки, а друга на користь усякої особи або осіб, які захоплять товари або продукти і відстоюватимуть свої права в якому-небудь призово­му суді республіки.

Далі, вищеназваною владою ухвалено, що ніякі продукти і товари, які ростуть або виробляються в Європі або якій-небудь її частині, з 1 грудня 1651 р. не повинні приставлятися і довозитися в Англію або інші землі, на острови, в колонії і на території, що належать Англійській республіці або є в її володінні, ні на якому іншому кораблі або кораблях, судні або суднах крім тих, які належать справді і без обману тільки громадянам цієї республіки як справжнім володільцям і власникам, і ні на яких інших суднах, за винятком тих іноземних кораблів і суден, які справді є власністю підданих тієї країни або місцевості, де ростуть або виробляються названі товари, або тих портів, куди названі товари можуть бути приставлені або звичайно спочатку приво­зяться для дальшого транспорту, — все це ухвалено під тією ж загрозою

306

конфіскації, викладеною в попередній частині цього акта, з тим, щоб згадані конфіскації стягувались і вживались, як було сказано вище.

Далі, вищеназваною владою постановлено, що ніякі продукти і това­ри, які ростуть і виробляються за кордоном і які повинні довозитись до рес­публіки на суднах, що належать її громадянам, не повинні перевозитись ни­ми з якого-небудь іншого місця або місць країни обо країн, крім тих, де на­звані продукти ростуть або виробляються, або тих портів, куди вони можуть бути привезені або звичайно спочатку привозяться для дальшого транспор­ту, але не з яких інших місць і країн, під загрозою конфіскації і збитків, ви­кладених у першій частині цього акта, з тим, щоб згадані конфіскації стягу­вались і вживались, як було сказано вище...

Хрестоматія з історії середніх віків. Том II. Частина II. —К., 1939. С. 227—228.

 

54