yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Знаряддя управління (13 грудня 1653 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Знаряддя управління (13 грудня 1653 р.)

(Витяги)

I.    Вища законодавча влада республіки Англії, Шотландії та Ірландії і володінь, належних їй, здійснюється і зосереджується в одній особі і народі, зібраному в парламенті; титул цієї особи — лорд-протектор республіки Анг­лії, Шотландії та Ірландії.

II.Вища судова й адміністративна влада над указаними країнами і во­лодіннями та населенням їх належить лордові-протектору з Радою, що скла­дається з числа осіб не вище двадцяти одного і не менш тринадцяти.

 

III.Усякого роду приписи, судові накази, повноваження, патенти, жа­лувані грамоти й ін., які досі випускалися від імени і авторитету охоронців свободи Англії, владою парламенту випускатимуться від імени лорда-про-тектора, від якого на майбутній час виходитиме призначення всієї вищої влади і вся шана цих трьох націй; він [лорд-протектор] має право помилу­вання (виключаючи випадки вбивств і державної зради) і право повернення збитків, яких зазнав хто-небудь ради громадського блага, і управляє всіма згаданими країнами і володіннями з допомогою Ради і згідно в цими пункта­ми та існуючими законами.

IV.Лорд-протектор у період парламентських сесій розпоряджається міліцією і військами як на морі, так і на суші, в цілях миру і добробуту трьох націй, за згодою парламенту; під час перерв парламенту лорд-протектор розпоряджається міліцією з вищезгаданими цілями, за згодою і за ухвалою більшості членів Ради.

307

V. Згідно з тією самою ухвалою Ради лорд-протектор керує всіма справами, що стосуються відносин з іноземними королями, принцами і дер­жавами, а також має право при згоді більшості членів Ради оголошувати війну й укладати мир.

VI.Закони не можуть бути змінені, тимчасово припинені дією або ска­совані, так само як не можуть бути запроваджені які-небудь нові закони або накладений який-небудь податок або подать на народ, інакше як за загаль­ною згодою, висловленою в парламенті.

 

VII.З вересня 1654 р. у Вестмінстері буде скликаний парламент, і в дальшому парламент скликатиметься один раз на три роки, рахуючи з ча­су розпуску теперішнього парламенту.

VIII.Ні майбутній парламент, ні всякий інший з наступних парламен­тів не може бути відстрочений, відкладений або розпущений протягом п'яти місяців, рахуючи з дня його перших зборів, якщо на те не буде його власної згоди.

IX.       [Число членів парламенту визначається в 400 депутатів від Англії, 30 від Шотландії і 30 від Ірландії].

X.        [Дається повний розподіл депутатських місць по містах і графствах].

XIV.    Усі і кожна особа або особи, які допомагали, радили, сприяли або підбурювали до війни проти парламенту, рахуючи з 1 січня 1641 р. (якщо тільки вони не були потім на службі парламенту і не довели своєї відданості йому), не можуть бути обрані або обирати в члени найближчого парламенту і трьох наступних трирічних парламентів.

XV.     Усі ті, хто радив, допомагав або підбурював до ірландських пов­ стань, не можуть ніколи бути обраними або обирати в члени парламенту; та­кож і ті, хто визнає римсько-католицьку релігію.

XVII. Особи, які обираються до парламенту, повинні бути людьми бездоганної чесності, богобоязливими, такими, що вміють добре говорити і не молодшими 21 року.

XXVII. Повинен бути призначений, визначений і встановлений пос­тійний річний дохід на утримання 10 тис. чоловік кінноти і 20 тис. чоловік піхоти в Англії, Шотландії та Ірландії для захисту і безпеки їх, а також необ­хідного числа кораблів для охорони морів...

XXXIII. Олівер Кромвель, головнокомандувач озброєних сил Англії, Шотландії та Ірландії, проголошується лордом-протектором республіки Англії, Шотландії та Ірландії і володінь, які належать їй.

Хрестоматія з історії середніх віків. Том II. Частина II. — К., 1939. — С. 226—227.

308

 

55