yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Закон проти робтгачих коалщш (1799 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Закон проти робтгачих коалщш (1799 р.)

Yci контракти, договори й р!зн1 угоди, письмов! або усн!, укладеш до цього часу будь-якими joumymen (навченими роб1ТНиками) або шшими ро-бггниками й особами, щоб домогтися шдвищення заробггно1 плати для них або частит з них, або робггникам, що зайнят! на мануфактуре виробництв1 або тдприемств!, або для зменшення чи змши для них або деяким з них зви-чайних годин або тимчасово! роботи, або для зменшення обсягу роботи, або для того, щоб перешкодити якш-небудь oco6i чи особам найняти того, кого вш, вона чи вони вважають за потр1бне найняти для свое'1 мануфактури, ви-робництва або шдлриемства, для управлшня або кер1вництва ними, будуть оголошеш i цим оголошуються незаконними i недшсними.

(Робпники, що укладають таю угоди чи коалщп, або намагаються пе­решкодити шшим найнятися, або примушують i'x кинути роботу, або бува-

320

 

 

 

 

 

 

 

ють на мітингах з такою метою, — підлягають тримісячному ув'язненню у виправному домі).

Хрестоматія з нової історії: Частина І. К, 1973. — С. 24.

 

67