yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Акт про парламентську реформу (1832 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Акт про парламентську реформу (1832 р.)

(Витяги)

Оскільки було визнано доцільним вжити дійсних заходів для усунення різних зловживань, які довгий час мали місце при виборах представників до палати общин; позбавити багато які незначні містечка права надсилання де­путатів, надати це право великим і багатим містам, які мають численне насе­лення; збільшити кількість представників графств у парламенті; поширити право виборчого голосу на багатьох з підданих його величності, досі позбав­лених цього права, і зменшити зв'язані з виборами витрати, — цим постанов­ляється:

1. Кожен з п'ятидесяти шести виборчих пунктів («Ьогои§1і5»), пере­лічених у додаваному до цього закону додатковому листі, позначеному літе­рою (А), рахуючи від і після закінчення строку даного парламенту, перестає обирати представників до парламенту.

2.Кожен з тридцяти «Ьогои§пз», перелічених у додаваному додатково­му листі, позначеному літерою (В), буде надалі вибирати одного представ­ника замість двох.

3. Кожне з місць, перелічених у додаваному додатковому списку, по­значеному літерою (С), в силу зазначеного акта вважатиметься «Ьогои§Ьз», і кожне з них буде посилати двох представників до парламенту1.

4.Кожне з місць, перелічених у додаваному до цього закону додатко­вому листі, позначеному літерою (Б), в силу цього акта вважатиметься «boroughs» і посилатиме одного представника до парламенту2...

 

18.Правом обирати рицаря або рицарів графства3 до майбутніх парла­ментів користуються лише ті фригольдери, які володіють землею строком на одне, два або кілька життів (ііуєз), володіння яких приносять на рік дохо­ду не менше десяти фунтів, за вирахуванням усіх належних рент і платежів, або річну 40-шилінгову ренту.

19.Всякий чоловік, який досяг встановленого законом віку і не позбав­лений прав, який володіє копігольдом або звичайним держанням строком на одне, два або кілька життів, з доходом не менш десяти фунтів на рік, за вирахуванням усіх належних рент і платежів, також має право обирати ри­царя або рицарів графства.

322

20. Всякий чоловік, який досяг встановленого законом віку і не позбав­лений прав, який має будь-яку оренду або держання — чи то фригольд, ко-пільгольд або звичайне держання строком не менш ніж на шістдесят років, з чистим доходом не менш десяти фунтів... або володіє землею або держан­ням як орендар за згодою (Ьопайсіе), із сплатою річної ренти не менш п'яти-десяти фунтів... також має право вибирати до майбутніх парламентів одного або кількох рицарів графства...

27. У містах або «Ьогои§Ьз», які посилають одного або кількох депута­тів парламенту, правом обрання користується всякий чоловік, який досяг встановленого законом віку, не позбавлений прав і який є власником або най­мачем будинку, що приносить дохід не менш десяти фунтів на рік... при умові виплати податку на бідних та інших встановлених податків...

У списку (С) на першому місці йдуть промислові міста — Манчестер, Бірмінгем, Лідс, Шеффільд та ін. Разом двадцять два міста.

2

Разом дев'ятнадцять міст.

Себто поміщиків даного графства. Реформа залишала в силі старий ценз для кандидатів у пар­ламент. У графствах бути обраним міг лише землевласник з річною рентою не менш ніж 300 ф. ст.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск 1. —К, 1935. С. 301—302.

Акт про змінений закону про бідних (1834 р.) "

(Витяги)

I. Постановляється, згідно з бажанням його величності, призначити трьох комісарів (Соішпізбіопєгз) для виконання даного акта.

II. ...Вищезгадані комісари називатимуться «комісарами по виконан­ ню закону про бідних в Англії і Уельсі» (вони засідатимуть як урядова коле­ гія з правом вимагання документів і допиту свідків під присягою)...

XV. ...Подання допомоги бідним по всій Англії і Уельсу, згідно з існу­ючим законом, перебуватиме під керівництвом і контролем згаданих ко­місарів, яким цим доручається видавати всі такі правила, накази й приписи для влаштування бідних, управління робітними будинками і для керівницт­ва і контролю над усіма попечительствами, приходськими радами і приход-ськими службовими особами...

XXIII. Згадані комісари повноважні при згоді більшості попечителів даного місця або більшості платників податку і власників приходу видати наказ про збудування робітного будинку...

 

323

XXVII. Надається двом мировим суддям право визначати, чи може бу­ти подана допомога будь-якій старій або зовсім нездатній до праці людині без уміщення такої особи в робітний будинок...

XXXVIII. Мировому судді відповідного графства надається право од-відування, інспектування і обслідування такого робітного будинку з метою переконатися в тому, що правила були належним чином додержань..

ІЛІ. Згадані комісари мають право вказувати, в яких межах допомога працездатним особам або їх сім'ям може бути подана поза робітним будин­ком; всяка допомога, яка порушує такі накази, вважатиметься незаконною і недозволеною...

ЬУ—ЬУИ. Завідувач кожного робітного будинку повинен вести запис імен усіх осіб, які одержують допомогу в такому робітному будинку... На­глядач за бідними повинен записувати в особливій книзі імена всіх осіб у даному приході, які одержують допомогу поза робітним будинком (і в обох випадках треба додавати подробиці відносно родини, місця проживання, ко­лишніх занять).

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. —К, 1935. — С. 303—304.

 

70