yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->(8 червня 1847 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

(8 червня 1847 р.)

(Витяги)

...СІ июля 1847 г. ни одно лицо моложе 18 лет не будет занято на (тек-стильной) фабрике... более 11 часов в день или более 63 часов в неделю...

2.С 1 мая 1848 г. ни одно лицо моложе 18 лет не будет занято на такой фабрике более 10 часов в день или более 58 часов в неделю.

3.Ограничения, налагаемьіе настоящим актом относительно работьі лиц, не достигших 18 лет, будут распространяться и на женщин в возрасте старше 18 лет.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права /Под ред. проф. 3. М.Черниловского. М., 1973. С. 297.

324

Акт про парламентську реформу (1867 р.)

(Витяги)

1. Виборче право.

...3. Починаючи з 1868 р. і далі, кожна людина може бути зареєстрова­на як виборець на виборах членів парламенту від міст, якщо вона задоволь­няє такі вимоги:

1) якщо досягла повноліття і бездоганна по суду;

2) проживає в місті не менше року, рахуючи від 31 липня, як постій­ний мешканець, володар або наймач жилого будинку;

3)занесена до списку платників податку на користь бідних;

4) коли сплатить на 20 липня належні з неї податки на бідних по опо­даткуванню, проведеному 5 січня.

 

4. Виборцем може бути також особа, яка протягом року проживає в місті і наймає окрему квартиру, рахуючи від того ж 31 липня.

5. Починаючи з 1868 р. і далі, кожна людина може бути зареєстрована як виборець на виборах членів парламенту, якщо вона задовольняє такі ви­моги:

коли вона досягла повноліття, бездоганна по суду, володіє згідно із за­гальним правом якою-небудь землею, має фригольд, копігольд1, або яку-не-будь іншу довічну власність на одне або кілька життів", або яке-небудь інше майно з чистим прибутком не менш як 5 ф. ст., не рахуючи сплати ренти.

6.         Так само виборцями можуть бути орендарі, що прожили рік на од­ ному місці і сплачують річну ренту в розмірі не менш як 12 ф. ст/

Форми земельної власності. Тобто в порядку спадкової оренди. 3 За старим виборчим законом річна рента повинна була дорівнювати 50 ф. ст.

Хрестоматія з нової історії: Частина І. К., 1973. С. 124.

 

73