yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Їсторія держави і права зарубжних країн

Таблиця Б

[§ 1] [...] з необроблених земель (??) [...із (?)] неродючої землі старший брат 2 частини [...як свою спадкову частину] повинен вибрати і взяти, і бра­ти його один за одним повинні вибрати і взяти. Всяке поле «шілухлі» і всі [плоди] трудів їх. молодший син повинен поділити; старший син повинен вибрати і взяти 1 частину, а про другу частину Його він повинен кидати же­реб із своїми братами18.

[§ 2] Якщо чоловік з нерозділених братіа погубить живу істоту, [то] його слід віддати хазяїнові живої Істоти; якщо хоче, хазяїн живої істоти мо­же вбити його, а якщо хоче —- може помилувати [і] взяти його спадкову час­тину.

[§ 3] Якщо чоловік з нерозділених братів скаже слово зради(?) або вте­че, (то) з його спадковою частиною цар (зробить), як бажає.

[§ 6] [Якщо чоловік скаже чоловікові: «Я] візь[му] твій [дім і поле] за срібло», то перше ніж він [візьм]е поле і дім за срібло, протягом повного місяця глашатай тричі повинен викликати в селищі бога Ашшура і тричі він повинен викликати в селищі, де той бере поле і дім: «Поле і дім такого-то, сина такого-то, на оброблюваній землі такого-то селища я візьму за [сріб­ло]; у кого є [право] взяти або претензії, нехай вони пред'являть свої доку­менти І покладуть їх перед «наглядачами», нехай закладуть позов, нехай звільнять [майно від сторонніх претензій] і нехай візьмуть». Хто протягом цього повного місяця, поки є строк не забути (старе право), пред'явить свої документи і покладе їх перед «наглядачами» —[цей] чоловік щодо поля свого повинен бути задоволений (?) і може взяти [його]. Коли глашатай викли­кає в місті бога Ашшура, повинні бути присутніми один із радників («сук-каллу»19), що перед царем, писар міста, глашатай і царські «наглядачі». В селищі, де він бере поле і дім, повинні бути присутніми староста і троє «великих» селища. Вони повинні примусити глашатая викликнути, повинні написати свої документи і віддати [їх]: «Протягом цього повного місяця, хто не приніс свого документа, не поклав перед «наглядачами», втратив свою частину в полі і домі; вони «вільні» [належать] тому, хто просив глашатая викликнути». З трьох документів про клич глашатая, які повинні написати судді, 1 [документ повинні взяти нагляда]чі...

[§ 8] Якщо чоловік [навмисно] сплутає велику межу своїх товаришів20, то його треба обвинуватити клятвеним показанням і довести проти нього; він повинен віддати 1 талант свинцю; поле, яке він [навмисно] сплутав [і взяв], він повинен віддати втроє; йому слід лати 50 ударів палицею, і 1 пов­ний місяць він повинен виконувати царську роботу.

[§ 9] Якщо чоловік порушить малу межу між жеребами21, то проти нього слід виступити з свідченням і викрити його; він повинен віддати 1 та­лант свинцю; поле, яке він [навмисно] сплутав [і взяв], він повинен віддати втроє; йому слід дати 50 ударів палицею, і 1 повний місяць він повинен ви­конувати царську роботу.

[§ 10] Якщо чоловік викопає колодязь або побудує укріплений двір22 не на своєму полі, то він втрачає свою частину в колодязі своєму і (укріпле­ному дворі) своєму, йому слід дати 30 ударів палицею, і 1 повний місяць він повинен [виконувати] царську роботу.

[§ 12] Якщо чоловік посадить сад або [викопає] колодязь і виростить дерева на полі [товариша свого], а хазяїн поля буде дивитися (з відома його) і не [заперечуватиме], то сад [«вільн]ий» (тобто належить) тому, хто поса­див його, [але] він повинен [віддати] хазяїнові (поля, перетвореного в) сад поле за поле.

[§ 13] Якщо чоловік не на своїй необробленій землі посадить сад, ви­копає колодязь і виростить овочі або дерева, то проти нього слід виступити з свідченням і викрити його, і коли прийде хазяїн поля, то він може взяти і сад разом [з плодами] трудів.

[§ 14] Якщо чоловік не на своїй необробленій землі обгородився (?) і буде формувати цеглу, то проти нього слід виступити з свідченням і викри­ти його; землю він повинен віддати втроє, і цеглу його візьмуть. Йому слід дати 50 ударів палицею, і [1 повний місяць] він повинен виконувати царську роботу.

[§ 17] Якщо в колодязях (цистернах) є вода, яка для зрошування (і) [для обробітку (полів) [прихо]дить, то хазяїни полів повинні допомагати один од­ному; кожний повинен викопувати роботу для свого поля і зрошувати своє поле; а якщо серед них є незгодні, то той серед них, хто згоден, повинен спи­тати суддів, взяти документ від суддів і виконувати роботу; цю воду він може взяти собі і зрошувати своє поле; ніхто інший не повинен зрошувати.

[§ 18] Якщо є вода Адада23 (тобто дощова), яка для зрошування (і) для обробітку (полів) приходить, то хазяїни полів повинні допомагати один од­ному; кожний повинен виконувати роботу для свого поля і зрошувати своє поле. А якщо серед них є незгодні, то той серед них, хто згоден, може взяти документ від суддів проти незгодних. [Староста] і 5 «великих» [селища по­винні бути присутніми...], йому слід дати... уд]арів [палицею, і 1 (?) повний місяць він повинен] виконувати [царську роботу].

1Тобто заміжня жінка.

2Найімовірніше, жінка знатного походження незалежно від сімейного становища.

3Так званий «божий суд». Той, хто сплив,  вважається винним.  Пор.  «Кодекс Хаммурапі», прим, 47.

4Або «тільки».

5Жінка, що вступає в дім чоловіка, не будучи дівчиною. Термін, похідний від дієслова „ахазу” —„взяти”.

6Тобто без будь-яких процентів.

7Порівняй «Кодекс Хаммурапі», стаття 136.

8Тобто в подорож або в похід.

9Порівняй «Кодекс Хаммурапі», стаття 134.

10Буквально: згідно з бр[ехнею].

11Порівняй «Кодекс Хаммурапі», стаття 159.

12Мова йде про взяття на виховання дочки бідняка;вихователь дістає на неї напівбатьківські, напіврабовласницькі права. В цьому разі, навіть коли її батько був неспроможним боржником,кредитор не мав на неї прав, бо вона була заставою.

13Типовий левіратний шлюб.

14Тобто з огляду на закінчення строку сплати вважаються проданими.

15Порівняй «Кодекс Хаммурапі», стаття 116.

16Культ священних биків був поширений в Ассірії. Коло входу в палац ставили гігантські фігури крилатих биків з людськими головами.

17Рід жерця.

18Порівняй «Кодекс Хаммурапі», стаття 165.

19Царський чиновник.

20Тобто общинну межу.

21Мабуть, греблю.

22Бога бурі, тобто дощова.

 

Хрестоматія з історії стародавнього світу /За ред. академіка В. В. Струве. — Томі. — К., 1953. — С. 169—176.

 

 

7