yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Їсторія держави і права зарубжних країн

СТАТТЯ III

Розділ 1. Судова влада Сполучених Штатів надається єдиному Верхов­ному судові й тим нижчим судам, що їх час від часу може призначати й за­сновувати Конгрес. Судді як Верховного, так і нижчих судів зберігають свої посади, поки до них немає претензій, і в визначені строки дістають за свою службу винагороду, яка не може бути зменшена, поки вони перебувають на посаді.

Розділ 2. Судова влада поширюється на всі справи, що розв'язуються за законом і правом справедливості, виникають на основі цієї Конституції, законів Сполучених Штатів, міжнародних угод, що укладені чи будуть укладені Сполученими Штатами; на всі справи, що стосуються послів, ін­ших повноважних представників та консулів; на всі справи адміралтейства та інші морські справи, в яких Сполучені Штати є стороною; на всі спори між двома чи більше штатами, між штатом і громадянами іншого штату, між громадянами різних штатів, між громадянами одного штату за позова­ми про землі, даровані різними штатами, а також між штатом чи його грома­дянами та чужоземними державами, громадянами чи підданцями.

Усі справи, що стосуються послів, інших повноважних представників та консулів, а також справи, де однією із сторін є котрийсь штат, підсудні Верховному судові як першій інстанції. У всіх інших згаданих вище випад­ках Верховний суд є апеляційною інстанцією, що розв'язує як питання пра­ва, так і факту з тими обмеженнями і відповідно до тих правил, що їх запро­вадить Конгрес.

Усі справи про злочини, за винятком випадків імпічменту, підсудні су­дові присяжних, і судовий розгляд відбувається в тому штаті, де скоєно зло­чин, а якщо його скоєно за межами штату, то суд відбувається в тому місці чи місцях, які визначить Конгрес.

Розділ 3. За зраду Сполучених Штатів уважається тільки розв'язання війни проти них, приєднання до їхніх ворогів, надання ворогам допомоги та послуг. Ніхто не може бути визнаний винним у державній зраді, якщо це не буде підтверджено свідченнями двох свідків інкримінованого акту чи влас­ним зізнанням у відкритому судовому засіданні.

346

Конгрес має право визначати покарання за зраду, але засудження за зраду не повинне тягти за собою позбавлення громадянських прав чи кон­фіскацію майна інакше, як за життя засудженого.

 

80