yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Їсторія держави і права зарубжних країн

СТАТТЯ IV

Розділ І. Цілковитою повагою і довірою повинні користуватися в кож­ному штаті офіційні акти, документи й судові рішення будь-котрого штату. Конгрес може через загальні закони запроваджувати способи визначення справжності таких актів, документів і судових рішень, а також їхньої сили.

Розділ 2. Громадяни кожного штату мають право на всі привілеї та во-льності громадян усіх штатів.

Особа, звинувачена в будь-якому штаті у державній зраді, тяжкому кар­ному чи іншому злочині, яка ховатиметься від правосуддя і буде виявлена в іншому штаті, повинна на вимогу виконавчої влади штату, з якого вона втекла, бути видана для доставления в штат, юрисдикції якого улягає цей злочин.

Жодна особа, що, бувши зобов'язана до служби чи роботи в котрому-небудь із штатів, відповідно до його законів, утече до іншого штату, не мо­же на підставі тамтешніх законів чи постанов звільнятися від цієї служби чи роботи й повинна бути видана на вимогу сторони, яка має право на таку служ­бу чи роботу.

Розділ 3. Конгрес може приймати до цієї Спілки нові штати, але не мо­же утворювати чи засновувати нових штатів у межах юрисдикції іншого штату; так само не можуть без згоди законодавчих зборів зацікавлених шта­тів і Конгресу утворюватися нові штати шляхом злиття двох чи більше шта­тів або їх частин.

Конгрес має право розпоряджатися територією чи іншою власністю, що належить Сполученим Штатам, і видавати у зв'язку з цим усі необхідні правила й постанови, але ніщо в цій Конституції не може тлумачитися на шкоду законним домаганням Сполучених Штатів чи будь-якого окремого штату.

Розділ 4. Сполучені Штати гарантують кожному штатові у цій Спілці республіканську форму правління й охорону кожного з них від нападу ззов­ні, а на прохання законодавчих зборів чи виконавчої влади (коли законодав­чі збори не можуть бути зібрані) — і від внутрішніх виявів насильства.

СТАТТЯ V Коли дві третини членів обох палат визнають за необхідне, Конгрес вносить поправки до цієї Конституції або ж на вимогу законодавчих зборів двох третин штатів скликає Конвент для внесення поправок, які в обох ви­падках набувають обов'язкової сили й значення як частина Конституції, як­що будуть ратифіковані законодавчими зборами трьох чвертей або ж кон-

347

вентами в трьох чвертях штатів, залежно від того, який із цих двох способів ратифікації запропонує Конгрес. Але жодна поправка, прийнята до 1808 ро­ку, не може хоч як-небудь зачіпати першого й четвертого положень дев'ято­го розділу першої статті, й жоден штат без його згоди не може бути позбав­лений однакового з іншими голосу в Сенаті.

 

81