yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Їсторія держави і права зарубжних країн

СТАТТЯ VI

Усі борги й зобов'язання, що існували до прийняття цієї Конституції, зберігають для Сполучених Штатів таку саму юридичну силу, яку вони ма­ли за Конфедерації.

Ця Конституція і закони Сполучених Штатів, видані на її виконання, так само як і всі угоди, що укладені чи будуть укладені Сполученими Шта­тами, є найвищим законом країни, й судді кожного штату зобов'язані їх ви­конувати, хоч би в конституціях чи законах окремих штатів траплялися су­перечні ухвали.

Згадані вище сенатори й представники, так само як і члени законодав­чих зборів окремих штатів, а також усі посадові особи виконавчої та судової влад Сполучених Штатів та окремих штатів зобов'язуються присягою чи урочистою обіцянкою дотримуватися цієї Конституції. Але при цьому ніко­ли не може вимагатися належність до котроїсь релігії як умова, щоб обійма­ти ту чи іншу посаду або виконувати певні громадські обов'язки в Сполуче­них Штатах.

СТАТТЯ VII Достатньо ратифікації конвентами дев'яти штатів для прийняття цієї Конституції штатами, що стверджують її вказаним чином.

КарріД. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх. К., 1993. ~ С 133—146.

Білль про права (1789—1791 рр.) (перші 10 поправок до Конституції США)

ПОПРАВКА І (1791)

Конгрес не повинен ухвалювати законів, що запроваджували б будь-яку релігію чи забороняли б вільне відправлення релігійних обрядів, обме­жували б свободу слова чи преси або право народу мирно збиратися й звер­татися до Уряду з петиціями про відшкодування збитків.

ПОПРАВКА II (1791)

Оскільки для безпеки вільної держави необхідна добре організована міліція, право народу зберігати й носити зброю не підлягає обмеженню.

348

ПОПРАВКА III (1791)

У мирний час жоден солдат не повинен бути прикомандировании на постій до будь-якого будинку без згоди його власника; а під час війни це до­зволяється лише в передбачених законом випадках.

ПОПРАВКА IV (1791)

Право народу на охорону особи, житла, паперів та власності від необ­грунтованих обшуків чи затримань не повинне порушуватися, і ордери на об­шук чи затримання не можуть видаватися без достатніх підстав, підтвердже­них присягою чи урочистою обіцянкою. Такі ордери повинні містити доклад­ний опис місця обшуку, а також осіб чи майна, що підлягають арештові.

ПОПРАВКА V (1791) Ніхто не повинен притягатися до відповідальності за тяжкий чи інший ганебний злочин інакше, як за постановою чи звинуваченням, ухваленим розширеною колегією присяжних, за винятком випадків порушення справ, які стосуються суходільних і морських сил або міліції, в період, коли вона у зв'язку з війною чи небезпекою, що загрожує суспільству, перебуває на дій­сній службі; ніхто не повинен двічі відповідати життям чи тілесною недо­торканністю за один і той самий злочин; нікого не повинні примушувати свідчити проти самого себе в карній справі; ніхто не повинен бути позбавле­ний життя, свободи чи власності без належного судового розгляду; ніякої приватної власності не повинні відбирати для державного використання без справедливого відшкодування.

ПОПРАВКА VI (1791)

У всіх випадках карного переслідування звинувачуваний має право на скорий і прилюдний суд безсторонніх присяжних того штату й округу, де скоєно злочин, причому цей округ повинен бути заздалегідь визначений за­коном; звинувачуваний має право вимагати, щоб його повідомили про харак­тер і мотиви звинувачення й дали очну ставку із свідками, які свідчать проти нього; звинувачуваний може вимагати примусового виклику своїх свідків і користуватися допомогою адвоката для захисту.

ПОПРАВКА VII (1791)

Для судових справ, заснованих на загальному праві з ціною позову, яка перевищує двадцять доларів, зберігається право на суд присяжних, і жоден факт, що його розглядають присяжні, не повинен переглядатися будь-яким судом Сполучених Штатів інакше, як на основі положень загального права.

ПОПРАВКА VIII (1791)

Не повинні вимагатися надмірно великі застави, стягуватися завеликі штрафи, накладатися жорстокі й незвичайні покарання.

349

ПОПРАВКА IX (1791)

Перелік у Конституції певних прав не повинен тлумачитись як запере­чення чи применшення інших прав, що зберігаються за народом.

ПОПРАВКА X (1791)

Повноваження, не надані цією Конституцією Сполученим Штатам і не заборонені нею ж окремим штатам, залишаються відповідно за штатами або за народом.

КарріД. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх. К, 1993. С 146—148.

Осттавта Ж до конституції; США (1798 р.)

Судова влада Сполучених Штатів не повинна тлумачитись як така, що поширюється на будь-яку судову справу, розв'язувану за законом чи правом справедливості, якщо ця справа порушена або провадиться проти одного із штатів громадянами іншого штату або ж громадянами чи підданцями котро­їсь чужоземної держави.

КарріД.П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх. К, 1993. — С 148—149.

 

82