yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Поправка XIV до Конституції США (1868 р.)

Їсторія держави і права зарубжних країн

Поправка XIV до Конституції США (1868 р.)

Розділ 1. Усі особи, народжені чи натуралізовані в Сполучених Штатах і підлеглі їх владі, є громадянами Сполучених Штатів і того штату, в якому вони проживають. Жоден штат не повинен видавати чи впроваджувати зако­ни, що обмежують привілеї та вольності громадян Сполучених Штатів; ані не повинен жоден штат позбавляти будь-яку особу життя, свободи чи власності без належного судового процесу й не повинен відмовляти будь-якій особі, підлеглій його владі, в однаковому для всіх захисті законами.

Розділ 2. Кількість представників визначається для штатів пропорцій­но їх населенню, враховуючи всіх жителів кожного штату, за винятком не­оподатковуваних індіанців. Але якщо при обранні вибірників Президента й Віце-президента Сполучених Штатів, на виборах представників до Конгре­су, адміністративних і судових урядовців штату або членів його законодав­чих зборів буде відмовлено в праві голосу жителеві штату чоловічої статі, котрий досяг віку двадцяти одного року і є громадянином Сполучених Шта­тів, або якщо це право буде якимось чином обмежене, окрім як за участь у за­колоті чи за інший злочин, то число представників цього штату мусить бути зменшене в пропорції, наявній між числом таких громадян чоловічої статі й кількістю всіх громадян чоловічої статі, які досягли двадцять одного року.

Розділ 3. Ніхто не може бути сенатором чи представником у Конгресі, вибірником Президента й Віце-президента, а також обіймати цивільну чи військову посаду на службі Сполучених Штатів або котрогось із штатів, як­що він, прийнявши спочатку присягу як член Конгресу або як посадова осо-

356

ба Сполучених Штатів, або як член законодавчих зборів котрогось штату, або як урядовець виконавчої чи судової влади штату в тому, що він дотри­муватиметься Конституції Сполучених Штатів, згодом візьме участь у пов­станні чи заколоті проти них або надасть допомогу чи послугу їхнім ворогам. Одначе Конгрес двома третинами голосів кожної палати може скасувати та­ке обмеження прав.

Розділ 4. Має незаперечну чинність зроблений з дозволу закону дер­жавний борг Сполучених Штатів, враховуючи також борги на виплату пен­сій та винагород за службу при придушенні повстання чи заколоту. Але ні Сполучені Штати, ні будь-який штат не повинні брати на себе зобов'язання й виплачувати борги, зроблені на підтримку повстання чи заколоту проти Сполучених Штатів, і не прийматимуть претензій, пов'язаних із втратою чи звільненням якого-небудь раба, оскільки всі вказані борги, зобов'язання й грошові претензії визнаються незаконними й недійсними.

Розділ 5. Конгресові надається право упроваджувати цю статтю в жит­тя відповідним законодавством.

КарріД. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх. К, 1993. С 150—151.

Поправка XV до Конституції США (1870 р.)

Розділ 1. Громадяни Сполучених Штатів не повинні позбавлятися ви­борчих прав чи обмежуватися в них Сполученими Штатами або окремими штатами з огляду на расу, колір шкіри чи колишнє перебування в рабстві.

Розділ 2. Конгресові надасться право упроваджувати цю статтю в жит­тя відповідним законодавством.

КарріД. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх. К, 1993. С 151—152.

357

 

86