yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Їсторія держави і права зарубжних країн

§ 3. Франція

Проголошення Національних зборів (9 липня 1789 р.)

(Витяги)

Збори оголошують, що загальна справа національного відродження може і повинна бути розпочата негайно присутніми депутатами і що вони повинні вести її безперервно і безперешкодно.

Назва «Національні збори» є єдино підхожою в даному стані речей — як внаслідок того, що депутати обрані майже всією сукупністю націй, так і внаслідок того, що народне представництво є єдиним і неподільним; жоден з депутатів, до якого б стану або класу він не належав, не має права здійсню­вати свої повноваження окремо від цих зборів...

Національні збори заявляють одноголосно, що від імені всієї нації да­ють тимчасову згоду на те, щоб збори і податки, хоч і встановлені незакон­но, збиралися тим самим способом, що й раніш, але тільки до того дня, поки не буде розпущено ці Збори, незалежно від того, з якої причини їх розпус­тять.

Національні збори декретують, що після їх розпуску всяке справляння будь-яких податків і зборів, не затверджених точно, формально і без приму­су цими Зборами, припиняється в усіх провінціях королівства...

Хрестоматія з нової історії: Частіша І, К, 1973. С 39.

Постанова Установчих зборів

про скасування феодальних повинностей

(4 серпня 1789 р.)

(Витяги)

Ст. 1. Національні збори повністю скасовують феодальний порядок. Вони постановляють, що ті з феодальних... обов'язків, які належать до осо­бистого або речового кріпосного права і до особистої залежності, скасову­ються без викупу, всі інші повинності підлягають викупу; розміри і спосіб викупу будуть встановлені Національними зборами...

Ст. 2. Виняткове право мати малі і великі голубники скасовується...

Ст. 3. Виняткове право полювання і розведення кролів теж скасовуєть­ся. Кожний власник має право нищити на своїх володіннях всяку дичину...

358

Ст. 5. Всякого роду десятини і податі, що замінюють їх... ліквідуються з тим, щоб згодом були знайдені засоби для задоволення яким-небудь іншим способом потреб богослужіння... допомоги бідним, ремонту і перебудови церков... семінарій, шкіл, училищ, лікарень, громад і т. ін.... Однак поки ці заходи не будуть прийняті, Національні збори наказують, щоб згадані деся­тини продовжували збиратись згідно із законами і звичайним способом...

Ст. 6. Всі вічні земельні ренти підлягають викупу. Оброк натурою теж підлягає викупу.

Ст. 9. У галузі податків будуть назавжди скасовані грошові, особисті і земельні привілеї...

Ст. 17. Національні збори урочисто проголошують короля Людові-ка XVI «відновником французької свободи».

Хрестоматія з нової історії: Частина І. К, 1973. — С. 41—42.

Декрет Установчих зборів

про відновлення громадського спокою

(10 серпня 1789 р.)

Беручи на увагу, що для придушення заколотів потрібне єднання всіх сил, сприяння всіх органів влади, застосування сил і ретельності всіх добрих громадян,

Національні збори постановляють:

Всі муніципалітети як по містах, так і по селах, повинні стежити за підтриманням громадського спокою: за першою їх вимогою військові заго­ни повинні з'явитися на допомогу до національної міліції і кінної варти для переслідування й арешту порушників громадського спокою, яке б не було їх походження.

Арештовані особи передаються судовій владі і піддаються негайному допитові і судовому переслідуванню; щодо суду і виконання судового виро­ку у відношенні тих, хто обвинувачується як поширювач брехливих чуток і призвідник грабунку і насильств над майном або над особами, то копії про­токолів слідства, допитів і інших документів надсилаються до Національ­них зборів, з тим щоб звіренням документів з різних місцевостей королівст­ва воно могло вияснити джерела заколотів і потурбуватися про те, щоб ва­тажки цих змов зазнали зразкової кари, здатної придушити в корені подібні злочини.

Всі бунтівницькі зборища, влаштовувані по містах і на селах, хоча б під приводом полювання, повинні негайно розганятись національною мі­ліцією, кінною вартою і військами за першим же викликом муніципалітету.

359

У містах і в сільських поселеннях, в кожному дистрикті великого міс­та має бути складений список осіб, які не мають ремесла, професії і постій­ного проживання. Ці особи мусять бути обеззброєні; національна міліція, кінна варта і війська повинні особливо пильно стежити за їхньою поведін­кою...

Національні збори благають його величність віддати необхідні накази про суворе і точне виконання цього декрету, який надсилається по всіх міс­тах, а також і судах для прочитання, опублікування, розклеювання і занесен­ня до реєстрів.

Нова історія в документах і матеріалах /Заред. М. М. Лукіна і В. М. Даліна. Випуск І. — К., 1935. — С. 146—147.

 

87