yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Історія->Содержание

История Украины и её государственности

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Тама 1

--- СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ. ПОЧАТКИ ДЕРЖАВНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ.

--- 1.  Предмет, завдання і концепція курсу "Історія України та її державності". Джерела та історіографія курсу

2.  Доісторичне минуле України. Початки формування українського етносу та його державності

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ.

2.   Розквіт України-Русі

3. Розпад України-Русі та його причини. Історичне значення Київської Русі

Тема З

2.        Данило Галицький та його діяльність для зміцнення держави

3.        Занепад та значення Галицько-Волинської держави

Тема 4

2.        Литовсько-Руська держава в кінці XIV - середині XVI ст.

Тема 5

2.        Виникнення Запорізької Січі. Перетворення козацтва на провідну верству українського народу

3. Визвольний рух в Україні проти шляхетської Польщі наприкінці XVI - у 30-х роках XVII ст. Боротьба українського народу проти турецько-татарської агресії

ХМЕЛЬНИЧЧИНА (1648-1657). УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

2. Відродження української державності за часів Б. Хмельницького. Внутрішня і зовнішня політика гетьмана

3.  Воєнні дії у 1650-1653 рр. Білоцерківський і Жванецький договори

4. Переяславська Рада та "Березневі статті", їхній характер і наслідки. Історичне значення Хмельниччини

УКРАЇНА У ЧАСИ РУЇНИ І ГЕТЬМАНСТВА І. МАЗЕПИ

2.        Обмеження автономії України в складі Московської держави. Гетьманщина

3.        Гетьманування Івана Мазепи та нове відродження українських земель на зламі XVII -XVIII ст.

ЗНИЩЕННЯ РОСІЙСЬКИМ САМОДЕРЖАВСТВОМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

2.  Знищення Запорізької Січі

3.  Гайдамацькі рухи на Правобережній Україні. Коліївщина

НАЦІОНАЛЬНО- ДЕРЖАВНИЦЬКА ДУМКА В ПЕРІОД

2.  Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії в

3. Активізація національно-визвольного руху в Україні у другій половині XIX ст. Обґрунтування ідеї самостійності України

4.  Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. і нове піднесення визвольних змагань галицьких українців

УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст. (1900-1916)

2. Українське громадсько-політичне життя в роки російської революції 1905-1907 рр. та після її поразки

3.  Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорщини у 1900-1914 рр.

4.  Українські землі в роки Першої світової війни (1914-1916)

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ В

2.  Українська Держава і гетьмана П. Скоропадського

3. Відновлення національної державності на західноукраїнських землях. ЗУНР та її боротьба проти польської агресії

УКРАЇНА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921 - 1939)

2. Діяльність національних сил у боротьбі за суверенітет Української республіки

3.  Радянська Україна в умовах більшовицької тоталітарної системи

Лекція 2.    Західноукраїнські землі в складі іноземних держав

2.   Діяльність західноукраїнських політичних сил у боротьбі за Українську самостійну соборну державу

3.  Бессарабія, Буковина і Закарпаття у міжвоєнний період. Карпатська Україна та її історичне значення

Тема 13

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

2.        Напад нацистської Німеччини на СРСР та окупація України. Акт відновлення Української Держави

3.       Рух Опору українського народу проти іноземної окупації

4.        Внесок народу України у перемогу над фашизмом. Україна - одна з фундаторів ООН

ПОВОЄННА УКРАЇНА

Тема 15

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ В

УМОВАХ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО

2. Зародження та розвиток українського руху Опору в тоталітарній комуністичній системі

3. Національно-визвольний рух на зламі 80-90-х років. Проголошення незалежної Української Держави

УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА її РОЗБУДОВА

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (1992-2005)

2.  Розбудова державності України на сучасному етапі

3. Діяльність Української Держави на світовій арені (1995-2005)

Князь Олег Віщий

Митрополит Петро Могила

Гетьман Петро Дорошенко

Гетьман Іван Мазепа

Гетьман Пилип Орлик

Михайло Сергійович Грушевський

Симон Васильович Петлюра

Володимир Кирилович Винниченко

Євген Коновалець

Андрій Мельник

 

1