yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->підприємствах. Оpганiзацiя потокового виробництва

КЛ з організації, планування та управління

підприємствах. Оpганiзацiя потокового виробництва

 

4.1.  Зміст та задачі організації основного виробництва.

4.2.  Методи організації основного виробництва.

4.3.  Ознаки потокового виробництва.

4.4.  Потокова лінія та її структурні елементи.

4.5.  Розрахунок основних параметрів потокових ліній.

4.6.  Класифікація потокових ліній та переваги їх застосування.

 

4.1.  Зміст та задачі організації основного виробництва.

 

Основне виробництво підприємства – це комплекс підрозділів, в яких виробляється продукція, що є основною за призначенням для підприємства, а також напівфабрикати, які необхідні підприємству для власних потреб або для реалізації за межі підприємства.

Сутність організації основного виробництва полягає в розробленні та впровадженні найбільш раціональних способів виконання заданого технологічного процесу та в гармонійному поєднанні матеріальних елементів виробництва з робочою силою в часі і просторі.

Основна задача організації основного виробництва полягає:

·        у вивченні способів  поєднання  елементів  виробничого процесу;

·        у поєднанні праці робітників   з  роботою   машин;  

·        в обробленні сировини і матеріалів;

·        в отриманні запланованої кількості продукції належної якості.

 

4.2.  Методи організації основного виробництва.

 

Методи організації основного виробництва наступні:

·        одиничні;

·         гуртові;

·         потокові.

Одиничні методи – це одиничне виробництво. Побудова виробничого процесу по виготовленню нестандартних виробів, які не повторюються.

Гуртові методи – це серійне виробництво. Побудова виробничого процесу по виготовленню партії (групи) виробів. При  цьому вся партія оброблюється послідовно за операціями процесу і передається до робочих місць без розподілу на штуки.

Потокові методи - це масове виробництво. Це така побудова виробничого процесу, при якій сировина та матеріали безперервно (або з короткими перервами) в установленому ритмі, в технологічній послідовності і одночасно по всіх операціях переробляються в готову продукцію. Головна умова – застосування принципу паралельності.

Розрізняють:

·        немеханізоване потокове виробництво;

·        потоково-механізоване виробництво.

 

4.3.  Ознаки потокового виробництва.

 

Потоковість означає, що один і той самий предмет праці рухається в процесі оброблення від однієї операції до іншої послідовно за ходом технологічного процесу, змінюючи своє просторове розташування, склад або форму після виконання окремих операцій.

Основні ознаки потокового виробництва:

·        розташування машин, обладнання, робочих місць в однозначній технологічній послідовності та забезпечення тісного їх взаємозв'язку та взаємозамінності по продуктивності;

·        повторення одних і тих самих процесів на кожному робочому місці внаслідок високого рівня спеціалізації робочих місць, технічних засобів та робітників, що їх обслуговують, а також однонаправленість руху предметів праці від одного робочого місця до іншого;

·        одночасне (паралельне) виконання операцій виробничого процесу, що охоплений потоком, та однаковим режимом роботи всіх робочих місць;

·        високий ступінь безперервності проходження процесу виробництва;

·        узгодженість в тривалості виконання окремих різнорідних операцій у відповідності з особливостями технологічного режиму та забезпеченням певної ритмічності виконання окремих операцій і всього технологічного процесу.

Розповсюдження потокових методів в харчовій промисловості обумовлено рядом особливостей:

·        органічний характер харчових виробництв;

·        переважно предметний принцип побудови підприємств, який означає проведення в межах даного структурного підрозділу всіх або більшої частини операцій по перетворенню предметів праці в готову продукцію;

·        масовий або крупносерійний тип виробництва, який характеризується  стабільністю виробничого процесу та готової продукції;

·        високий ступінь безперервності технологічного процесу, який випливає з фізико-хімічного та біохімічного характеру технології та неможливості перервати на тривалий час процес виробництва без псування сировини та напівфабрикатів.

 

 

27