yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->Тема 7. Принципи та види планування діяльності підприємств

КЛ з організації, планування та управління

Тема 7. Принципи та види планування діяльності підприємств

 

7.1.  Сутність, принципи і риси планування. Принципова схема планування.

7.2. Методи планування.

7.3. Система і склад планів.

7.4. Інформаційна база планування.

 

Сутність, принципи і риси планування. Принципова

схема планування.

Сутність та  завдання планування проявляється в наступному:

1.     Конкретизація цілей розвитку підприємства в цілому і його кожного підрозділу окремо на певний період.

2.     Визначення господарських задач і засобів їх досягнення, термінів і послідовності реалізації.

3.     Виявлення   необхідних   матеріальних,   трудових   і   фінансових ресурсів.

4.     Встановлення конкретних кількісних і якісних показників роботи на плановий період.

Концепції планування.

План – єдність трьох елементів:

1.     Мета дій.

2.     Програма досягнення поставленої мети.

3.     Ресурси, що необхідні для реалізації програми досягнення мети.

В залежності від того, який з елементів плану розраховується в першу чергу, розрізняють дві концепції (логіки) планування:

1. Ресурсний підхід до планування (характерно для дефіцитної економіки):

 

Ресурси           Мета           Програма

        

Оцінити ресурси, що є, виходячи з цього обґрунтувати бажану, але реальну мету та розробити програму досягнення цієї мети (визначити заходи).

     2. Програмно - цільовий підхід:

 

Мета              Ресурси          Програма

        

Оцінюється мета: чого досягти, що придбати. Виходячи з цього визначаються необхідні ресурси та визначається програма.       

 

Принципи планування:

Ø       науковість і точність;
Ø       матеріальна зацікавленість;
Ø      єдність планів.

 

Риси планування:

Ø       напруженість;
Ø      безперервність;
Ø       реальність;
Ø       стабільність;
Ø       директивність (обов'язковість);
Ø       оптимальність;
Ø       адаптивність (гнучкість).

 

Принципова схема планування може бути представлена так:

 

Аналіз господарської діяльності

 

Маркетингова діяльність

(вивчення попиту)

 

Розроблення і укладання договорів

(комерційна діяльність)

           

Розрахунок плану

 

Аналіз плану на оптимальність

та його корегування

 

Повернення до маркетингу

 

Організація виконання плану

 

 

37