yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

КЛ з організації, планування та управління

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

Тема 1. Підприємництво. Підприємство: принципи

організації та функціонування.

 

1.1. Підприємництво, форми підприємництва, принципи підприємницької діяльності.

1.2. Підприємство, види підприємств.

1.3. Поняття юридичної особи.

1.4. Об'єднання підприємств. Форми об'єднань.

 

Підприємництво, форми підприємництва, принципи

 підприємницької діяльності.

 

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку.

Принципи підприємницької діяльності. Підприємництво здійснюється на основі:

·        вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

·        самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

·        вільного найму підприємцем працівників;

·        комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

·        вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

·        самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем

·        належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

 

Форми підприємництва. Підприємництво в Україні здійснюється у всіх організаційних формах, передбачених законом на вибір підприємця.

Держава гарантує усім підприємцям незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та рівні можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.

Держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист майнових прав підприємця.

З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом:

надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності;

сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування їх діяльності, підготовці кадрів;

здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку;

стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння підприємцями нових видів продукції та послуг;

подають підприємцям інші види допомоги.

 

 

4