yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Класифікація металорізальних верстатів

Мета заняття

Засвоїти класифікації металорізальних верстатів; для найбільше розповсюдженої типажної класифікації виконати класифікаційну таблицю і заповнити її типами верстатів, що якнайчастіше зустрічаються у курсовому, дипломному проектуванні та в інженерній діяльності; засвоїти умовні позначення елементів верстатів на кінематичних схемах.

Порядок виконання заняття

Заняття проводиться з використанням графічного редактора  «КОМПАС» та текстового редактора «Word», пакета «Microsoft Office Picture Manager» а також альбомів  із загальними видами верстатів, кінематичних схем та вузлів. На початку заняття студенти засвоюють, що існують різні класифікації металорізальних верстатів, зокрема за точністю. спеціалізацією, масою, засобами управління, типажем. За допомогою пакета «Microsoft Office Picture Manager» можна демонструвати загальні вигляди окремих верстатів, їх роботу ( у динаміці).  Робиться висновок, що найбільш важливішою є типажна класифікація, що розроблена ЕНІМВ. З альбому  німих кінематичних схем студенти виконують таблицю типажної класифікації, і користуючись учбовими посібниками, наприклад «Металлорежущие станки / под ред. Пуша В.Э.» заповнюють її. Таблиця виконується на форматі А4 без рамки, фрагментом редактора «КОМПАС» Умовні позначки на схемах також використовують із альбомів та інших посібників, і виконують на форматі А4 з рамкою за ГОСТом 2.104–68.(60-70назв).

Приклад виконання таблиці класифікації верстатів за типажем

Група

Тип верстата

1

2

3

4

5

1

Токарні

Токарні автомати

Токарно револьверні

Свердлильно – відрізні

Токарно- карусельні

Одношпиндельні автомати

Багатошпиндельні автомати

2

Свердлувальн  та розточувальні

Вертикально-свердлувальні

Напівавтомати

Координатно- розточувальні

Радіально- свердлу-вальні

одношпиндельні

Багатошпин-дельні

3

Шліфувальні доводочні  заточні

Круглошлі-

фувальні

Внутрішліфу-вальні

Обдірочно- шліфувальні

Спеціалізовані шліфувальні

-

4

Комбіновані

Універсальні

Напівавтомати

Автомати

Електрохімічні

Електро-іскрові

5

Зубо- та різьбо- обробні

Зубодовбіжні верстати

Зубострогальні для конічних коліс

Зубофрезерні

Зубофрезерні для черв'ячних коліс

Зубозакруг-люючі

6

Фрезерні

Вертикально фрезерні

Фрезерні неприривної дії

-

Копіювально- фрезерні

Безконсоль-но фрезерні

Приклад виконання умовних позначень на кінематичних схемах

Кожен студент виконує 70 – 80 умовних позначень

 

 

Продовження позначень

 

 

Продовження позначень

 

Продовження позначень

 

 

 

Продовження позначень

 

 

 

 

 

Навчальне  видання

 

 

 

3