yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Конституційне право України

ВСТУП

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ  ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

§2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика

§ 3. Конституційно-правові інститути

§ 4. Система конституційного права України

§ 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика

§ 6. Джерела конституційного права України

Розділ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

§ 2. Функції науки конституційного права

§ 3. Методологія науки конституційного права

§ 4. Конституційне право України як навчальна дисципліна

Розділ З  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

§ 2. Функції, принципи та юридичні властивості Конституції України

§ 3. Тлумачення Конституції України

§ 4. Реалізація Конституції України

§ 5. Внесення змін до Конституції України

Розділ 4 ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

§ 2. Основні засади конституційного ладу

Розділ 5 ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

§ 2. Принципи громадянства

§ 3. Підстави і форми набуття громадянства України

§ 4. Підстави і форми припинення громадянства України

§ 5. Повноваження державних органів,що вирішують питання громадянства.Процедури з питань громадянства

Розділ 6 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

§ 2. Тенденції консгитуційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина

§ 3. Принципи конституційно-правового статусу особи

§ 4. Покоління прав людини

§ 5. Індивідуальні і колективні права

§ 7. Особисті права і свободи

§ 8. Політичні права і свободи

§ 9. Економічні, соціальні і культурні права

§ 10. Конституційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні

§ 11. Обмеження прав людини і громадянина. Права людини в умовах надзвичайного стану

§12. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина

§ 13. Конституційні обов'язки людини і громадянина

Розділ 7 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ

§ 2. Основні права, свободи та обов'язки національних меншин

§ 3. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні

Розділ 8 КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

§ 2. Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства

Розділ 9 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙВ УКРАЇНІ

§ 2. Особливості становлення політичних партій в Україні

§ 3. Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій

Розділ 10 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

§ 1. Право людини на свободу світогляду і віросповідання та створення релігійних організацій. їх види, основи правового статусу

§ 2. Нормативне регулювання взаємовідносин держави і релігійних організацій

Розділ 11 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§ 2. Види інформації та їх конституційно-правове регулювання

§ 3. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації

§ 4. Взаємовідносини держави і друкованих ЗМІ в Україні

Розділ 12 ВИБОРИ В УКРАЇНІ

--- § 1. Поняття виборчої системи і виборчого права

--- § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи

§ 3. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України

Розділ 13 РЕФЕРЕНДУМИ В УКРАЇНІ

§ 2. Поняття і види референдумів

§ 3. Всеукраїнський референдум

§ 4. Місцеві референдуми

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства про референдуми

Розділ 14 КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

§ 2. Принципи організації і діяльності державних органів

§ 3. Система органів державної влади

Розділ 15 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

§ 2. Конституційний склад і структура парламенту України

§ 3. Основні принципи діяльності Верховної Ради України

§ 4. Функції парламенту України

§ 5. Компетенція Верховної Ради України

§ 6. Законодавчий процес та інші парламентські процедури

§ 7. Організація і порядок роботи парламенту України

§ 8. Акти Верховної Ради України

§ 9. Консттуційно-правовий статус Рахункової палати

Розділ 16 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА

                                            § 1. Правовий статус народного депутата України

§ 2. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 3. Особливості правового статусу депутата місцевої ради

Розділ 17 УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 2. Правовий статус Уповноваженого з прав людини

§ 3. Гарантії діяльності Уповноваженого з прав людини

Розділ 18 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

§ 2. Вибори Президента України

§ 3. Повноваження Президента України

§ 4. Акти Президента України

Розділ 19 ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 2. Правовий статус Кабінету Міністрів України

§ 3. Центральні органи виконавчої влади

§ 4. Конституційно-правовий статус державної виконавчої влади на місцях

Розділ 20 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

§ 2. Повноваження Конституційного Суду України і порядок його діяльності

Розділ 21 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДУ І ПРОКУРАТУРИ

§ 2. Судова система України

§ 3. Правовий статус суддів

§ 4. Основні засади здійснення правосуддя

§ 5. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції

§ 6. Конституційно-правовий статус прокуратури України

Розділ 22 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

§ 2. Правовий статус Автономної Республіки Крим

§ 3. Адміністративно-територіальний устрій України

Розділ 23 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

§ 2. Система місцевого самоврядування та його принципи

§ 3. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування та їх повноваження

§ 4. Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування

§ 5. Гарантії місцевого самоврядування

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1