yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 4. Акти Президента України

Конституційне право України

§ 4. Акти Президента України

Державна активність Президента України реалізується че­рез нормативно-правові акти: укази і розпорядження. Як встановлено частиною третьою ст. 106 Конституції, Прези­дент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України.

Указ Президента України - - це правовий акт, адресова­ний до невизначеного кола юридичних та фізичних осіб, дер­жавних органів та організацій.

Укази Президента України можуть бути як нормативними, так і ненормативними. До останніх належать, наприклад, укази про призначення тієї або іншої особи на відповідну по­саду. Прикладом нормативного указу Президента України може бути Указ «Про заходи щодо підвищення відповідаль­ності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» від 4 березня 1998 p., Указ «Про захист прав влас­ників земельних часток (паїв)» від 21 квітня 1998 р. та ін.

Розпорядження Президента України - - це акт індивіду­ально-організаційного характеру.

Акти Президента України видаються ним самостійно або на основі згоди парламенту України або Кабінету Міністрів України. Акти Президента України, видані в межах повнова­жень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ст. 106 Конституції України, скріплюються підпи­сами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. Йдеться про визнання Президентом України від імені Української держави іноземних держав,

призначення та звільнення глав дипломатичних представ­ництв України в інших державах і при міжнародних орга­нізаціях тощо.

Контрольні запитання

104.         У чому полягає специфіка конституційно-правового статусу Прези­ дента України?

105.         Який порядок виборів Президента України?

106.         Якою компетенцією володіє Президент України в різних сферах?

107.         Які акти приймає Президент України?

 

82