yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->2.3. Кооперативи споживачів

Кооперування

2.3. Кооперативи споживачів

Споживчі кооперативи. У придбанні високоякісних спожив­чих товарів зацікавлений кожний покупець. Проте, далеко не всі мають змогу купити товари високої якості і за доступною ціною. Невисока купівельна спроможність значної частини населення, зокрема: робітників, службовців, ремісників, куста­рів, селян спонукає їх економити на товарах для власного спо­живання й завдяки цьому повніше задовольняти свої споживчі потреби.

Споживчий кооператив створюється для того, щоб зробити доступними для членів споживчі товари високої якості й за­безпечити їм високу культуру обслуговування.

До споживчих кооперативів належать споживчі товариства та їх об'єднання для гуртових закупівель (спілки). Вони обслу­говують своїх членів, а в багатьох країнах й інших спожива­чів через мережу власних крамниць та гуртівень. У власності споживчих кооперативів можуть бути також склади, підпри­ємства легкої та харчової промисловості, транспортні засоби тощо.

Послугові кооперативи. Вузькоспеціалізовані споживчі ко­оперативи не надають послуг з ремонту одягу, взуття, електро­приладів тощо, не функціонують у сфері охорони здоров'я, виховання, юридичного захисту, не задовольняють ряд інших потреб споживачів. Нині спостерігаємо два процеси. Чимало споживчих товариств розширюють спектр споживчих послуг. Вони, зокрема, можуть займатися організацією громадського харчування, задоволенням окремих соціально-побутових потреб тощо. Однак, зростає й кількість кооперативів, створених спе­ціально для надання різноманітних послуг своїм членам.

Послуговий кооператив створюється для забезпечення своїх членів соціально-побутовими та іншими послугами на прийнятних для них умовах та на засадах високої культури обслуговування.

Існують численні різновиди послугових кооперативів: ко­оперативи медичних та фармацевтичних послуг ("кооперати­ви здоров'я"), гаражні й ремонтні товариства, кооперативи ри­туальних послуг, кооперативні дитячі садки і школи, коопе­ративи юридичних послуг тощо. Слід зауважити, що послугові кооперативи різняться від товариств праці, які теж надають населенню побутові та культурні послуги. Якщо в останніх члени є власниками і працівниками своїх підприємств, то у по- слуговому кооперативі вони — власники і клієнти підприємств чи установ, що йому належать.

Послугові кооперативи, на відміну від споживчих, можуть бути об'єднаннями, що надають послуги виключно юридич­ним особам. Існують, наприклад, кооперативи, що володіють фірмою аудиту, рекламним агентством, інформагентством тощо.

Житлові кооперативи. Громадяни з обмеженими дохода­ми намагаються економити не лише на закупівлях споживчих товарів та оплаті отримуваних послуг, а й на придбанні, оренді чи утриманні житла.

Житловий кооператив допомагає своїм членам придбати чи орендувати житло, а також утримувати його на прийнятних для них умовах.

Існують три різновиди житлових кооперативів. Житлово- будівельні товариства зводять для своїх членів багатоквартирні будинки, котеджі, дачі; житлово орендні — орендують жит­ло; житлово експлуатаційні — забезпечують утримання влас­ного чи орендованого житла. У більшості випадків кооперати­ви першого та другого видів теж практикують надання різно­манітних послуг, пов'язаних з обслуговуванням житлового фонду.

У житлово-будівельних кооперативах їх члени можуть бути не лише власниками та замовниками будинку (котеджу, дачі), а й його працівниками. Для зменшення витрат вони тимчасо­во залишають місце основної праці й стають робітниками на будівництві. Працюють у такому кооперативі й наймані фахівці-будівельники.

У житлово-орендних і житлово-експлуатаційних коопера­тивах їхні члени можуть працювати сантехніками, покрівель­никами, газівниками, зварювальниками. Проте, більшість із них все ж є лише його власниками та клієнтами.

 

10