yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

Розділ 3

КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ

3.1. Принципи — фундамент кооперативу

Поняття "кооперативні принципи". Фірма, яка хоче до­сягти господарського успіху, підтримувати сталі ділові контак­ти, мати надійних партнерів, повинна задекларувати правила своєї "поведінки" на ринку, а що ще важливіше, здобути репу­тацію, тобто підтвердити конкретними діями наявність у неї певних основоположних принципів. Дотримання принципів визначає сутність фірми і забезпечує її власнику можливість досягнення тих цілей, задля яких він створив підприємство.

Упродовж майже 200-річної історії кооперативи виробили певні правила, які дозволяють їм успішно працювати в інтере­сах своїх членів. Ці правила є засадничими ідеями коопера­тивної діяльності. їх перегляд чи відмова від них загрожують переродженням кооперативів, тобто втратою ними ідентично­сті, перетворенням в іншу форму господарської організації, або й господарським крахом. Ідеї, керуючись якими кооператив діє та завдяки яким зберігає ідентичність (своєрідність), назива­ють кооперативними принципами.

Фундаментальні принципи кооперації такі:

1.     Кооператив — добровільне та відкрите об'єднання людей.

2.  Члени кооперативу самі контролюють діяльність своєї організації.

3.  Капітал кооперативу його члени створюють з власних коштів, майна та завдяки праці.

4. Прибутки у кооперативі розподіляються пропорційно до участі членів у його господарській діяльності.

5.   Кооператив піклується про безперервну освіту своїх членів.

Вважається, що першими, хто врахував такі принципи у своє­му статуті, були члени "Товариства чесних піонерів" — коопе­ративу, створеного в місті Рочдель (Англія) ще 1844 р.

Квазікооперативи. Слід підкреслити, що принципи, які лежать в основі діяльності кооперативів, взаємозалежні. Якщо відмовитись від одного з них, інші поступово втратять свою силу. Кооператив справді буде кооперативом лише за умови дотримання всіх принципів у своїй політиці та повсякденній діяльності. Відступаючи від них він перетворюється у квазіко оператив.

 

12