yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.2. Міжнародні та національні кооперативні принципи

Кооперування

3.2. Міжнародні та національні кооперативні принципи

Міжнародні принципи кооперації. Кооператори різних країн неодноразово викладали засадничі правила діяльності своїх організацій у різних документах. Такі документи декілька разів схвалював Міжнародний кооперативний альянс. Востаннє Міжнародний кооперативний альянс повертався до питання про принципи діяльності кооперативів у 1995 р., на ювілей­ному XXXI кооперативному конгресі, скликаному з нагоди 100-річчя цієї організації. Фундаментальні принципи у викла­ді МКА називають міжнародними кооперативними принципа­ми. Вони поміщені у спеціальній "Заяві про кооперативну іден­тичність", яка була прийнята на цьому конгресі (Додаток 1). Згідно із цією Заявою основних кооперативних принципів сім (рис. 3.1).

Перші три визначають взаємостосунки членів кооперати­ву, решта — засади його внутрішньої і зовнішньої діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні кооперативні принципи — універсальні. Це означає, що на основі цих принципів може функціонувати об'єднання як фізичних так і юридичних осіб, кооператив будь-якого виду, що існує у будь-якій державі, в тих чи інших соці­ально-економічних умовах.

Кооперативні принципи Міжнародного кооперативного альянсу мають служити основою для розробників законів* про кооперативи та кооперативних статутів*.

Спеціальні та національні принципи кооперації. Виходячи з універсальних принципів, міжнародні об'єднання окремих видів кооперації, кооператори ряду країн виробили, відповід­но спеціальні та національні кооперативні принципи. Зокре­ма, Всесвітня рада кредитних спілок у 1984 р. схвалила Міжна­родні кооперативні принципи кредитних спілок (Додаток 2). Згідно із Законом України "Про кооперацію" (2003 р.), укра­їнські кооперативи повинні опиратися на такі принципи:

1.     добровільність вступу та відсутність перешкод при виході з кооперативної організації;

2.     соціальна справедливість, взаємодопомога та співробіт­ництво;

3.     рівне право голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу — один голос);

4.   вільний вибір напрямів і видів діяльності;

5.     демократичний контроль за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативів;

6.     безпосередня участь членів кооперативної організації в її діяльності (ст. 4).

 

13