yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

Передмова

Частина І

Розділ 1

--- КООПЕРАТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМИ КООПЕРАТИВІВ

--- 1.1. Кооперативи

1.2. Природа кооперативів

1.3. Об'єднання кооперативів. Кооперативні системи

Розділ 2

--- ТИПИ ТА ВИДИ КООПЕРАТИВІВ

--- 2.1. Класифікація кооперативів

2.2. Кооперативи виробників

2.3. Кооперативи споживачів

2.4. Кооперативи виробників і споживачів

Розділ 3

--- КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ

--- 3.1. Принципи — фундамент кооперативу

3.2. Міжнародні та національні кооперативні принципи

3.3. Зміст міжнародних кооперативних принципів

Розділ 4

--- КООПЕРАТИВНІ ЦІННОСТІ

--- 4.1. Загальнолюдські цінності — підґрунтя кооперативних принципів

4.2. Базові цінності кооператорів

4.3. Етичні цінності кооператорів

Розділ 5

--- КООПЕРАТИВНИЙ РУХ

--- 5.1. Кооперативна ідеологія

5.2. Кооперативний рух

5.3. Кооперативні традиції

Розділ 6

--- СОЦІАЛЬНА МІСІЯ КООПЕРАТИВІВ

--- 6.1. Кооперативи як соціальний інститут

6.2. Економічне призначення кооперативів

6.3. Кооперативи — складова громадянського суспільства

6.4. Кооперація та держава

6.5. Виховний потенціал кооперативів

Розділ 7

--- ЗАКОНОДАВСТВО ПРО КООПЕРАЦІЮ

--- 7.1. Конституційні засади кооперативного права

7.2. Кооперативне законодавство

7.3. Підзаконні нормативні акти про кооперацію

7.4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації

7.5. Реалізація кооперативних принципів у правових документах, що регулюють діяльність кооперативів

Розділ 8

--- ПРАВОВИЙ СТАТУС КООПЕРАТИВУ

--- 8.1. Правове становище кооперативів

8.2. Порядок заснування кооперативів

8.3. Статут та інші угоди, що регулюють взаємовідносини членів кооперативу

8.4. Правові засади взаємодії кооперативів та їх об'єднань

Розділ 9

--- УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВОМ

--- 9.1. Поняття права кооперативного самоврядування

9.2. Загальні збори

        9.3. Правління кооперативу

        9.4. Голова кооперативу

9.5. Виконавчий директор

9.6. Ревізійна комісія (ревізор)

9.7. Спостережна рада

ПЕДАГОГІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА САМОПЕРЕВІРКА

Частина II

Розділ 10

--- ПЕРЕДУМОВИ КООПЕРАЦІЇ В ЄВРОПІ

--- 10.1. Форми кооперації в традиційному суспільстві

10.2. Соціально-економічні передумови кооперативного руху

10.3. Політико-правові передумови кооперативного руху

10.4. Культурні передумови кооперативного руху

10.5. Соціально-економічні умови кооперування українців

10.6. Політико-правові та ідейні чинники розвитку української кооперації

Розділ 11

--- КООПЕРАТИВНА ІДЕЯ У XIX СТ.

--- 11.1. Витоки кооперативної ідеї

11.2. Формування рочдельської кооперативної доктрини

11.3. Доктрина виробничих асоціацій

11.4. Доктрина Г. Шульце-Деліча та Ф.-В. Райффайзена

11.5. Кооперативізм

11.6. Кооперативна ідея в свідомості піонерів кооперативного руху в Наддніпрянщині

11.7. Розуміння спілчанства українськими громадськими діячами Галичини

 

1