yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->8.2. Порядок заснування кооперативів

Кооперування

8.2. Порядок заснування кооперативів

Заснування кооперативу. Кооператив створюється його за­сновниками на добровільних засадах. Засновниками коопера­тиву можуть бути громадяни України та юридичні особи, за­реєстровані в Україні, іноземні фізичні та юридичні особи та особи без громадянства. Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.

Установчий договір. Важливим витоком кооперативного права у багатьох країнах є засновницькі документи коопера­тиву. До них відносять установчий договір (свідоцтво про ін­корпорацію) та статут. Установчий договір відображає суть кооперативного підприємства як кооперативного утворення. Його підписання є свідченням того, що певна група, скажімо сільськогосподарських товаровиробників, погоджується утво­рити підприємство особливого типу, зробити певні внески до його статутного фонду та делегувати керівництву підприємства право розпоряджатися своєю частиною приватної власності під їх контролем. Як правило, установчий договір включає такі положення:

·        повна назва кооперативу, що визначатиме його іден­тичність;

·        місцезнаходження кооперативу;

·        мета та завдання організації;

·        період, на який створюється кооператив;

·        загальна характеристика повноважень кооперативу (на­приклад, купувати, продавати або орендувати майно; надава­ти гарантії під отримання кредиту; авансувати постачання си­ровини членами кооперативу для її переробки або реалізації, співпрацювати з іншими кооперативами, позичати кошти то­що);

·        система й органи управління кооперативом;

·        можливість і порядок внесення поправок до цього доку­мента;

·        перелік та реквізити його засновників;

·        деталізована структура капіталу, що включатиме інфор­мацію про вступні або/та пайові внески засновників.

Державна реєстрація кооперативу. Здійснюється в поряд­ку, передбаченому чинним законодавством. Для державної реєстрації кооперативу подаються такі документи:

·        рішення установчих зборів кооперативу;

·        статут кооперативу, скріплений підписом голови прав­ління кооперативу, справжність якого засвідчується нотарі­ально.

 

32