yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->        9.3. Правління кооперативу

Кооперування

        9.3. Правління кооперативу

Відповідальність правління кооперативу. Правління керує кооперативом. Воно несе повну відповідальність за управлін­ня кооперативною організацією. Хоча правління і може деле­гувати функцію прийняття рішень виконавчому директору, голові, члену правління, ця особа повинна звітувати перед Правлінням, яке несе повну відповідальність за прийняті рішення перед загальними зборами і звітує перед ними.

Функції правління. Правління виконує такі функції:

1.     визначає довгострокові орієнтири діяльності кооперати­ву та виносить їх на ухвалення загальних зборів;

2.     розробляє Правила внутрішньої господарської діяльності та виносить їх на ухвалення загальних зборів;

3.     визначає середньо- і короткострокові стратегічні плани;

4.     контролює поточне управління кооперативом і виконан­ня рішень;

5.     запроваджує і контролює дотримання Статуту і Правил внутрішньої господарської діяльності;

6.     стимулює демократичне життя кооперативу.

Делегування функцій поточного управління. Правління делегує функцію поточного управління виконавчому директо­ру (якщо він є, в протилежному випадку — голові). У більшості випадків правління може приймати будь-яке рішення щодо управління діяльністю кооперативу. Проте, дуже важливі рішення, від яких залежить майбутнє кооперативу, потребують попереднього ухвалення загальними зборами. Зокрема, коли мова йде про капіталовкладення або заявки на отримання кредиту, Правилами внутрішньої господарської діяльності по­винні визначатись обмеження, поза якими рішення про отри­мання кредиту має бути схвалене загальними зборами.

 

37