yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->        9.4. Голова кооперативу

Кооперування

        9.4. Голова кооперативу

Повноваження голови кооперативу. Голова відіграє ключо­ву роль у кооперативі: він забезпечує активну роботу коопера­тиву та слідкує за поточним управлінням. Він єдиний представ­ляє внутрішнє життя кооперативу і кооператив ззовні.

Голова кооперативу має виконувати такі основні функції:

1.  скликати загальні збори та визначати порядок денний. На зборах голова, як правило, головує;

2.  очолювати правління; визначати порядок денний і скли­кати збори правління, вести і стимулювати дискусії, намагаю­чись залучити всіх членів правління до активної роботи; за­провадити в дію рішення правління; звітувати від імені прав­ління перед загальними зборами;

3.  згідно з функціями, делегованими йому правлінням, зай­матись поточним управлінням кооперативом. Якщо в коопе­ративі немає виконавчого директора або за його відсутності, голова виконує його функції;

4.  представляти кооператив у відносинах з третіми особа­ми: голова підтримує контакти з владою на всіх рівнях, а та­кож представляє кооператив у суді;

5.  опікуватись внутрішнім життям кооперативу, налаго­джувати відносини з членами кооперативу, перевіряти, чи до­тримуються вони своїх зобов'язань і чи діє кооператив у корот­ко- і довгострокових інтересах кооперативу.

 

38