yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

9.5. Виконавчий директор

Повноваження виконавчого директора. Виконавчий дирек­тор відповідає за поточне управління діяльністю кооперативу. Він виконує рішення правління і управляє кооперативом відпо­відно до орієнтирів і директив, визначених правлінням. Він систематично звітує перед правлінням.

Виконавчий директор організовує роботу кооперативу, керує виробничим процесом, організовує закупівлю і продаж про­дукції. Залежно від розміру кооперативу директору можуть допомагати в роботі його заступники (з продажу, технічних питань). Він керує роботою працівників кооперативу. Слід зауважити, що працівник повинен отримувати вказівки тільки від однієї особи. Член правління або голова ніколи не повинні давати прямі вказівки замість виконавчого директора (або його заступника). У разі необхідності член правління може доручи­ти виконавчому директору надати відповідні інструкції пев­ному працівнику. Цей принцип повинен поширюватись і на спеціалістів кооперативу.

Взаємовідносини голови та виконавчого директора. Вико­навчий директор постійно співпрацює з головою кооперативу. Під час систематичних зустрічей виконавчий директор допові­дає про значні події, які відбулися за останні декілька днів, обговорює заходи, які необхідно вжити в найближчі дні, і ра­дитися стосовно прийняття майбутніх рішень.

Взаємовідносини виконавчого директора і голови коопера­тиву відіграють дуже важливу роль. Вони мають довіряти один одному, утворювати тандем, в якому кожен має визначену роль: голова повинен бути далекоглядним, мати стратегічну точку зору та захищати інтереси членів, тоді як виконавчий директор має вирішувати поточні справи та питання тактич­ного характеру, а також дбати про економічну ефективність діяльності. Між ними можуть траплятися розходження в дум­ках, але вони повинні знаходити третейське рішення. Арґумен- ти виконавчого директора завжди необхідно брати до уваги, але за головою вирішальне слово.

 

39