yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

Частина II

ІСТОРІЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ

У цій частині висвітлено основні етапи історії коопера­тивного руху в світі, зокрема у західноєвропейських країнах та на східно- і західноукраїнських землях упродовж XIXXX ст. Значна увага приділяється виникненню та станов­ленню кооперації, формуванню кооперативних систем і між­народного кооперативного руху, проблемам господарської ді­яльності кооперативів, розвиткові кооперативної думки і зростанню рівня кооперативної свідомості.

Матеріал цієї частини поглибить розуміння суті коопе­ративних організацій та дозволить отримати новий досвід кооперативної діяльності завдяки знанню умов, що сприяють кооперуванню, проблем, з якими часто стикаються кооперативи, способів і засобів їх вирішення.

Вивчивши матеріал цієї частини, студент зможе:

·     опанувати найважливіші соціально-економічні, політи­ко правові та культурні чинники розвитку кооперативних організацій у Західній Європі й в Україні;

·     охарактеризувати основні етапи історії кооператив­ної ідеї, світового та українського кооперативного руху;

·      визначити проблеми, які трапляються у сучасних коопе­ративах у світі та в Україні;

·        запропонувати способи та засоби подолання труднощів становлення сучасного українського кооперативного руху.

 

 

 

 

43