yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Кооперування

Частина І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КООПЕРАЦІЇ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

У першій частині навчального посібника розкрито найваж­ливіші ідеї кооперативної теорії — вчення про суть кооперати­ву та організацію його діяльності. Окремо характеризуються організаційно-правові засади діяльності кооперативних органі­зацій в Україні. Особливу увагу приділено проблемам змісту спе­ціального кооперативного законодавства та основним положен­ням підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють внутрішньокооперативні відносини. Розглянуто також поря­док утворення, сфери компетенції та процедури прийняття рішень кооперативними органами управління і контролю.

Вивчення цієї частини дозволить здобути теоретичні знання та перший досвід правового регулювання кооперативної діяльності.

Вивчивши матеріал цієї частини, студент зможе:

·                  пояснити зміст основних понять курсу: кооператив, ко­оперативна система, кооперативний рух тощо;

·                   розкрити природу кооперативів;

·                  обґрунтувати необхідність визнання членами коопера­тивів кооперативних цінностей

·                  визначити функції найбільш поширених видів коопера­тивних організацій;

·                  встановити спільні та відмінні риси кооперативів та інших господарських, а також громадських організацій;

·                  розкрити соціальну місію кооперації;

·                  опанувати структуру та основні положення базових правових актів українського кооперативного законодавства;

·                  пояснити права й обов'язки членів кооперативу, меха­нізм управління кооперативною організацією, правила, що регулюють взаємовідносини кооперативів, їх стосунки з держа­вою та партнерами по господарській діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

4