yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->1.2. Природа кооперативів

Кооперування

1.2. Природа кооперативів

Сутність явища, ознаки, що роблять це явище тим, чим воно є, називають його природою. Природа кооперативу — це ті його характеристики, які зберігатимуться за будь-яких умов, незалежно від того, які люди є його членами, у який час і в якій державі цей кооператив існує. Відшукаємо такі характеристи­ки, виходячи з того, що члени кооперативу створюють спільне підприємство, тому що прагнуть на ньому працювати заради заробітку або, щоб з вигодою для себе отримувати необхідні їм, як виробникам, чи споживачам послуги.

Формоутворюючі ознаки кооперативу. По-перше, коопера­тив — результат вільного волевиявлення осіб, які потребують того чи іншого підприємства (його послуг) та виявляють го­товність взяти на себе зобов'язання, пов'язані з членством у цій організації. Вступ у кооператив, так само як і вихід з нього — це особисте рішення особи, його основний мотив — інтерес як користувача послуг (клієнта) або як працівника.

По-друге, капітал* кооперативу має належати його членам-клієнтам (працівникам). Це закономірно, адже саме ті, хто користуються послугами кооперативу (працюють на створено­му підприємстві), повинні його інвестувати, тобто вкладати в це підприємство кошти або інші матеріальні цінності, щоб забез­печити отримання послуг (збереження місця праці). Володію­чи частками кооперативного капіталу (паями*), його клієнти (працівники) зможуть використовувати спільне підприємство з вигодою для себе.

По-третє, через те, що члени кооперативу — власники цьо­го підприємства, вони самі мають контролювати його роботу. Тільки самотужки управляючи кооперативом, його члени змо­жуть реалізувати свої права власників та спрямовуватимуть роботу підприємства у спільних інтересах.

По-четверте, послуги свого підприємства його члени по­винні отримувати за собівартістю (вартість їхньої праці мала б їм повертатися повністю). Саме в цьому й полягає вигода від членства: клієнти (працівники) — власники збільшують свій трудовий дохід або навпаки, економлять власні кошти (рис. 1.1):

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфіка кооперативного бізнесу. Кооперативи, як випли­ває з їх природи, неприбуткові організації. Вони зорієнтовані на забезпечення своїх членів роботою чи послугами, а не на отримання прибутку* від вкладеного капіталу. У той же час доходи від господарської діяльності, яку проводять коопера­тиви, мають перевищувати витрати цієї організації. Це необ­хідно хоча б тому, що в умовах ринкової економіки збиткові підприємства безперспективні, а цілком точно вирахувати мінімально необхідний для покриття витрат дохід неможливо (Додаток 6).

Різницю між доходами й витратами кооперативу називають чистим доходом*. Ця різниця — залишок грошових надходжень від членів кооперативу, які оплачували отримані послуги, або/ і недоплата за їх працю. Більша частина чистого доходу спря­мовується на виплати членам за участь в господарській діяльно­сті кооперативу як клієнтів або/і працівників, решта за спіль­ною згодою — на розвиток власного підприємства, на інші со­ціальні чи культурні цілі. Виплати на вкладений капітал (паї) у кооперативі обмежені.

 

6