yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Кримінальний процес

1. Предмет і основні поняття курсу

2. Історичні форми кримінального процесу

3. Стадії кримінального процесу

4. Функції кримінального процесу

5. Кримінально-процесуальна форма

6. Процесуальні відносини

7. Процесуальні гарантії

8. Наука кримінального процесуального права

9. Джерела кримінального процесуального права

41. Класифікація учасників процесу

42. Суд (суддя),слідчий суддя

43. Прокурор

44. Керівник органу досудового розслідування

45. Слідчий

46. Оперативні підрозділи

47. Підозрюваний, обвинувачений

48. Виправданий, засуджений

49. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого

50. Захисник

51. Потерпілий і його представник

52. Заявник

53. Цивільний позивач

54. Цивільний відповідач

55. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача

56. Свідок

57. Перекладач

58. Експерт

59. Спеціаліст

60. Секретар судового засідання

62. Відводи

4. Докази і доказування

64. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Суд зобов'язаний ураховувати:

68. Речові докази

69. Документи

70. Зберігання речових доказів і документів

71. Висновок експерта

5. Фіксування кримінального провадження.

--- 72. Форми фіксування кримінального провадження

--- 73.Протокол

74. Запис за допомогою технічних засобів

--- 75. Журнал судового засідання

--- 76. Реєстр матеріалів досудового розслідування

77. Процесуальні рішення

78. Повідомлення

6. Процесуальні строки та витрати

--- 79. Поняття процесуальних строків

--- 80. Обчислення процесуальних строків

--- 81. Додержання та поновлення процесуальних строків

82. Види процесуальних витрат

83. Розміри процесуальних витрат

84. Розподіл процесуальних витрат

--- 7. Відшкодування шкоди

--- 86. Цивільний позов у кримінальному провадженні

87. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.

8. Заходи забезпечення кримінального провадження

89. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

91. Накладення грошового стягнення

92. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

93. Відсторонення від посади

94. Тимчасовий доступ до речей і документів

95. Тимчасове вилучення майна

96. Арешт майна

97. Загальні положення про запобіжні заходи

--- 98. Особисте зобов'язання

--- 99. Особиста порука

--- 100. Домашній арешт

--- 101. Застава

102. Тримання лід вартою

103. Застосування електронних засобів контролю

104. Затримання особи

ГЛАВА ІІ. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

106. Підслідність

--- 107. Об'єднання і виділення справ

--- 108. Строки досудового розслідування

109. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення

10. Слідчі (розшукові) дії

112. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій

113. Допит

114. Пред'явлення для впізнання

115. Проведення допиту, впізнання у режимі відео конференції

116. Обшук

117. Огляд. Ексгумація трупа.

118. Слідчий експеримент

--- 119. Освідування особи

--- 120. Призначення експертизи

11. Негласні слідчі (розшукові) дії

123. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані з втручанням у приватне спілкування

124. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій

12. Притягнення до кримінальної відповідальності

127. Вручення письмового повідомлення про підозру

13. Зупинення та закінчення досудового розслідування

129. Розшук підозрюваного та відновлення досудового розслідування

130. Форми закінчення досудового розслідування

132. Обвинувальний акт (ст. 291 КПК)

133. Продовження строку досудового розслідування

14. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків

--- 134. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків

--- 135. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків

--- 136. Клопотання про продовження строку досудового розслідування.

15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

138. Строк подання скарги на рішення, дій чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження

140. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового провадження

ГЛАВА III. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

--- 16. Підготовче провадження та судовий розгляд у кримінальному провадженні

--- 142. Підготовче провадження

143. Загальні положення судового розгляду

144. Проведення процесуальних дій у режимі відео-конференції під час судового проваджений

145. Межі судового розгляду

146. Процедура судового розгляду

147. Судові рішення

17. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

--- 149. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків

--- 150. Провадження в суді присяжних

ГЛАВА IV. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

--- 18. Провадження в суді апеляційної інстанції

--- 151. Поняття та значення апеляційного провадження

152. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень

154. Вимоги до апеляційної скарги

155. Розгляд справ за апеляцією

156. Підстави для скасування або зміни судового рішення

157. Результати розгляду справ а апеляційному провадженні

158. Судові рішення суду апеляційної інстанції

19. Провадження в суді касаційної інстанції

160. Суб'єкти, порядок та строки касаційного оскарження

161. Вимоги до касаційної скарги

162. Розгляд справ за касацією

163. Підстави для скасування або зміни судового рішення

164. Результати розгляду справ у касаційному провадженні

165. Ухвала суду касаційної інстанції

20. Провадження у Верховному Суді України

167. Суб'єкти, порядок та строки подання заяви

169. Розгляд справи Верховним Судом України

171. Ухвала Верховного Суду України

21. Провадження за нововиявленими обставинами

173. Суб'єкти, порядок та строки звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

174. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

175. Розгляд справ за нововиявленими обставинами

176. Результати розгляду справ за нововиявленими обставинами

ГЛАВА V. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

--- 22. Кримінальне провадження на підставі угод

--- 177. Види угод та порядок їх укладення

178. Зміст угоди

179. Порядок судового провадження на підставі угоди

180. Вирок на підставі угоди

23. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

182. Початок кримінального провадження

24. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб

185. Повідомлення про підозру

187. Інформування державних та інших органів чи службових осіб

25. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

26. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

192. Порядок здійснення досудового розслідування

193. Судовий розгляд

195. Продовження, зміна або припинення примусових заходів медичного характеру

196. Відновлення кримінального провадження та оскарження ухвали суду

27. Кримінальне провадження яке містить державну таємницю

198. Особливості проведення експертний у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю

--- 199. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій

--- 200. Процесуальні дії під час кримінального провадження

201. Строки звернення із клопотанням про арешт і затримання особи

204. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

--- 205. Судовий розгляд

--- 206. Набрання судовим рішенням законної сили

207. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні

208. Питання, які вирішуються судом під час та після виконання вироків

209. Порядок вирішення судом питань, пов'язаних з виконанням вироку

--- ГЛАВА VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

--- 31. Засади міжнародного співробітництва

211. Обсяг міжнародного співробітництва

212. Центральний орган України

32. Міжнародна правова допомога при провадженні процесуальних дій

215. Порядок виконання запиту

216. Процесуальні дії, які можуть бути проведені п порядку надання міжнародної правової допомоги

217. Оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади

33. Екстрадиція

219. Межі кримінальної відповідальності виданої особи

221. Проведення екстрадиційної перевірки та спрощений порядок видачі особи

222. Рішення за запитом про екстрадицію та порядок його оскарження

223. Передача особи

34. Кримінальне провадження у порядку перейняття

225. Порядок кримінального провадження

226. Зміст та форма клопотання

35. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав

228. Розгляд судом клопотання про виконання вироку іноземної держави

229. Умови передачі засудженні осіб їх прийняття для відбування покарання

230. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб на відбування покарання в іноземних державах

231. Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи

 

1