yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Екологія->Содержание

Ландшафтна екологія

Передмова

Частина I Основи ландшафтознавства

--- Розділ 1 Ландшафтознавство серед наук. Етапи розвитку ландшафтознавства

--- 1.1 Ландшафтознавство – фізико-географічна дисципліна

--- 1.2 Ландшафтознавство серед наук, його методологічне і практичне значення

1.3 Витоки і передісторія вчення про ландшафт   

1.4 Перші кроки на шляху до фізико-географічного синтезу

1.5 Початок ландшафтознавства: праці В.В. Докучаєва та його школи

1.6 Сучасний стан ландшафтознавства в Україні

Розділ 2 Системний підхід при вивченні ландшафтів. ПТК. Геосистеми.

2.2 Основні поняття вчення про геосистеми

Розділ 3 Морфологія ландшафту

--- 3.1 Ландшафт. Різні трактування терміна «ландшафт»

---            3.2 Просторова структура ландшафту

3.3 Морфологічні одиниці ландшафту (фація, урочище,місцевість)

3.5 Особливості ландшафтної структури гірських територій

Розділ 4  Класифікація ландшафтів

4.2 Принципи загальнонаукової класифікації

--- 4.3 Типологічна класифікація

--- 4.4 Регіональна класифікація

4.5 Фізико-географічне районування України

Розділ 5  Функціонування, динаміка і розвиток ландшафтів

5.2 Динаміка  ландшафтів

5.4 Антропогенні зміни. Стійкість ландшафтів

5.5 Розвиток ландшафтів. Саморозвиток

Розділ 6 Техногенні дії на структуру і функціонування геосистем

6.2 Зміни вологообороту і водного балансу

6.3 Порушення біологічної рівноваги і біологічного круговороту речовин.

6.4 Техногенна міграція хімічних елементів у геосистемах.

6.5 Зміни теплового балансу

Частина II Ландшафтна екологія

7.1 Природні системи. Ландшафтний та екологічний підходи до їх аналізу

7.2 Ландшафтно-екологічний підхід. Визначення ландшафтної екології

7.3 Геосистема як предмет ландшафтної екології

  Розділ. 8 Вертикальні структури геосистеми: склад та декомпозиція (топічна ландшафтна екологія)

        8.2 Основні способи декомпозиції

8.3  Вертикальні межі геосистем

Розділ 9  Міжелементні відношення та процеси в геосистемі

9.2  Потоки вологи

9.3 Міграція та обмін мінеральних речовин

9.4 Продуційні процеси

Розділ 10 Природно-антропогенні геосистеми. Антропогенний вплив на геосистеми

10.2 Антропогенний ландшафт і його місце в ландшафтній сфері Землі

10.4 Таксономія антропогенних ландшафтів

Розділ 11 Стійкість геосистеми до антропогенного тиску. Самоочищення

11.2 Визначення стійкості геосистем до чинника антропогенно-техногенного тиску

11.3 Самоочищення ландшафту

Розділ 12 Ландшафтно-екологічні дослідження

12.2 Картографічний метод дослідження

12.4 Геофізичні та геохімічні методи

12.5 Етапи ландшафтно-геохімічних досліджень

                12.6 Екологічне прогнозування

12.7 Геоінформаційні системи

Додаток А (довідковий)

Список літератури

 

1