yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->4. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена

Макроэкономика

4. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена

         Реакція споживача на зміну ціни блага може бути поділена на два моменти, що важливо для моделювання поведінки споживача.

         Ефект доходу – це тільки ті зміни у споживанні, що спричинені зміною реального доходу (купівельної спроможності) споживача під впливом руху цін.

         Ефект заміщення – це тільки ті зміни у споживанні товару, які є результатом змін цін цього товару відносно цін на інші товари, тобто це зміна структури споживання благ.

         Існують два способи розділення загального ефекту зростання величини попиту при зменшенні ціни на ефект доходу та ефект заміщення: за Дж.Хіксом і за Є.Слуцьким.

Рис. 3.8 – Ефект доходу та ефект заміщення за Дж.Хіксом

 

KL – початкова бюджетна лінія. Їй відповідає точка рівноваги Е0 і кількість споживаного товарі х0. Після зменшення ціни товару Х бюджетна лінія приймає положення KL11 - нова точка рівноваги, х1 – нова кількість споживаного товару). Реальне зростання споживання товару Х буде х1 – х0. Розділимо його на дві частини. Для того, щоб визначити яким повинен бути грошовий доход споживача (при новому співвідношенні цін) для забезпечення старого рівня задоволення, будується допоміжна бюджетна лінія K΄L΄. Вона паралельна новій бюджетній лінії KL1 і в той же час дотикається початкової кривої байдужості U0 в точці Е2. Лінія K΄L΄ показує нове співвідношення цін, а набори Е0 і Е2 забезпечують однаковий рівень корисності, тому зростання споживання (х2 – х0) є наслідком дії ефекту заміщення, а відрізок х1 – х2 є зростанням попиту внаслідок дії ефекту доходу.

Ці два ефекти діють одночасно. Тому реальна спрямованість змін споживання буде рівнодіючою ефектів доходу та заміщення. Щодо нормальних товарів обидва ефекти діють в одному напрямку, тому прогнозувати зміни споживання у таких випадках дещо простіше. Що ж до впливу зміни ціни на споживання неякісних товарів, то спрямованість впливу ефектів доходу та заміщення протилежна. Залежно від того, який ефект спрацьовує сильніше, динаміка ціни та динаміка споживання матимуть однакову або протилежну спрямованість.

Існує група неякісних товарів, для яких ефект доходу переважає над ефектом заміщення, тобто при зростанні ціни зростає і споживання, а при її зменшенні споживання також зменшується. Такий товар називають Гіффеновим товаром, а зростання споживання цього товару із підвищенням ціни на нього – парадоксом Гіффена.

Р.Гіффен (1837 - 1910 рр.) – англійський вчений, виявив, що незаможні робітники в Англії збільшують споживання дешевих неякісних продуктів харчування (зокрема, житнього хліба) у разі їх подорожчання.

 

 

12