yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Тема 5 . Еластичність попиту і пропозиції

Макроэкономика

Тема 5 . Еластичність попиту і пропозиції

 

1. Поняття еластичності. Цінова еластичність попиту

Передбачення напряму і величини коливань попиту й пропозиції під впливом різних чинників здійснюється за допомогою спеціального показника – еластичності як міри реагування. Еластичність – це чутливість однієї економічної змінної до зміни іншої економічної змінної. Поняття еластичності ввів в економічну літературу А. Маршалл (Великобританія), його ідеї були розвинуті Дж. Хіксом (Великобританія), П. Самуельсоном (США) та ін. Здатність однієї економічної змінної реагувати на зміну іншої може бути проілюстрована різними методами, виходячи з обраних одиниць вимірювання. З метою уніфікації вибору одиниць вимірювання використовують метод вимірювання в процентах.

Кількісною мірою еластичності є коефіцієнт еластичності. Цей показник показує процентну зміну однієї змінної при однопроцентній зміні іншої змінної. Еластичність може змінюватися від нуля до нескінченності.

Розрізняють декілька видів еластичності. Почнемо з попиту та з його реакції на зміну ціни товару. Цінова еластичність попиту показує, на скільки процентів зміниться обсяг попиту при зміні ціни за одиницю товару на 1% за інших рівних умов:

 .

Оскільки обсяг попиту знаходиться в оберненій залежності від ціни, то коефіцієнт цінової еластичності попиту – величина від’ємна. Як правило, увага звертається на абсолютне значення коефіцієнта. Розрізняють попит нееластичний (0 < | Еd | < 1), одиничної еластичності (| Еd | = 1) та еластичний (1 < | Еd | < ∞).

.        Якщо зміна ціни не викликає ніякої зміни попиту (Еd=0), тоді ми маємо абсолютно нееластичний попит. Якщо ж нескінченно мала зміна ціни викликає нескінченне розширення попиту (Еd= ∞),  тоді ми маємо абсолютно еластичний попит (рис. 3.1).

Розрізняють точкову і дугову еластичність. Точкова еластичність характеризує відносну зміну попиту при нескінченно малій зміні ціни:

Дугова еластичність вживається для виміру еластичності між двома точками і визначається як середня еластичність за формулою точки:

 .

Еластичність попиту за ціною залежить від цілого ряду факторів, зокрема:

-         важливість товару для споживача (попит на предмети розкоші – еластичний, на предмети першої необхідності – нееластичний);

-         наявності товарів-субститутів (чим більше товарів-замінників, тим еластичніший попит на даний товар);

-         фактору часу (попит на товар більш еластичний у довгостроковому періоді);

-         долі витрат у бюджеті на даний товар (чим вона вище, тим більше буде еластичність попиту);

-         рівня доходів споживача.

Розрахунки еластичності попиту за ціною мають широке практичне використання як для прогнозування споживацьких витрат, так і проведення цінової політики фірми. Для продавця важливо знати, скільки грошей споживач готовий витратити на придбання даного товару при різному рівні ціни на нього, адже витрати споживача є його доходом (TR = P · Q).

         На рис. 5.2 показано виграш продавця від зростання ціни (площа фігури Р1Р2ВС) та його програш від зменшення обсягу продажу внаслідок зростання ціни (площа фігури Q2CAQ1). Якщо площа першого прямокутника (ефект ціни) більша, ніж другого (ефект кількості), то сукупний виторг (доходи) продавця зростуть; у протилежному випадку – зменшаться. Результат залежить від еластичності попиту за ціною. Якщо попит нееластичний, то сукупний виторг продавця змінюється в тому ж напрямку, що й ціна; за еластичного попиту напрями зміни цих величин протилежні, тоді сукупний вектор залишається незмінним. Вектор досягає свого максимального значення при цінах, що відповідають одиничному значенню еластичності попиту. Тому мета кожного підприємця – знайти такий рівень використання потужностей свого капіталу, за якого буде максимізуватися його сукупний виторг.

 

 

17